Nieuwe BENG dwingt tot beter geïsoleerde deuren in nieuwbouw woningen

De doelstellingen voor het terugdringen van het energiegebruik zijn ambitieus. Voor nieuwbouw in 2020 gelden de normen van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), de vervanger van de EPC.

 

Met het invoeren van deze eisen zijn thermische isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil cruciaal. De gespecialiseerde deurfabrikanten die bij GND garantiedeuren (GND) aangesloten zijn bieden hiervoor hoogwaardige oplossingen.

 

Thermische isolatie
Eisen voor ramen en deuren

De huidige warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) is 1,65 W/m2K en geldt op constructieniveau (NEN 1068). Vanaf 2015 is deze eis als gemiddelde van alle transparante delen van het ‘bouwwerk’ beschouwd (de U-waarde van een individueel raam of deur mocht niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K). Deze waarde zal in de nieuwe BENG-eisen echter niet voldoende zijn. Hiervoor zijn deuren nodig die een beduidend lagere U-waarde hebben.

 

Deuren met een hoge isolatiewaarde

De GND aangesloten fabrikanten hebben in hun productrange een uitgebreid assortiment deuren die volgens NEN‐EN‐ISO 10077‐1 tot U waardes van 0,63 (W/m²K) halen. Door deze deuren toe te passen vermindert de gemiddelde elementwaarde van de gevel aanzienlijk.

De minimale dikte van deuren is 54 tot 70 mm en kunnen zonder veel aanpassingen in elke woning worden toegepast. De isolatiewaarde staat in het KOMO-attest van de betreffende fabrikant of op de orderbevestiging.

 

Luchtdichtheid
Energiezuinig en comfort

Een goede luchtdichtheid van deur en kozijn is belangrijk voor het comfort: het voorkomt hinderlijke tocht. Bovendien heeft een luchtdichte deur een positieve invloed op de energiezuinigheid. Daarvoor is het van belang dat de luchtdichtheid ook bij kleine drukverschillen (10 Pascal) gering is.

 

Luchtdichtheid meten

De combinatie van deur, kaderdichting en kozijn bepaalt hoe luchtdicht een deur is. Het hang- en sluitwerk speelt een belangrijke rol in het gebruiksgemak en het goed sluitend houden van de dichting. De luchtdichtheid van deuren wordt bepaald met behulp van een beproeving in een proefkast volgens de NEN-EN 1026. Daarbij wordt de luchtdichtheid in m3/h gemeten bij drukverschillen van 50 oplopend tot 600 Pascal (Pa).

Op basis van die gegevens kan de luchtlekkage per m1 kierlengte bepaald worden, uitgaande van een drukverschil van 10 Pa. Voor deurelementen geldt een maximale luchtlekkage van sluitnaden van 0,03 dm3/s per strekkende meter (m1) bij een drukverschil van 10 Pa. Dit komt overeen met tenminste klasse 3.

 

Deuren met een hoge luchtdichtheid

Een standaard 54 mm deur met kaderprofilering valt volgens de NEN EN 12207 al gauw in klasse 3 of in de hoogste klasse 4. Deze klasse heeft echter een ruime marge tussen de onder- en bovengrens. Hierdoor lijkt het niet te lonen om een deur met een hoogwaardige dichting toe te passen. Voor het wooncomfort is dit echt juist heel belangrijk.

GND-deurenfabrikanten helpen u graag om de juiste keuze te maken: een hoogwaardig geïsoleerde deur met de juiste profilering, een goede dichting die rondgaand ononderbroken doorloopt, in combinatie met de juiste kozijn en dorpelprofilering. Wij hebben vele modellen en combinaties getest en informeren u graag over de behaalde prestaties.

 

www.gnd.nl