Afvalwaterpomp Wilo-Rexa SOLID-Q: flexibel, intelligent en gericht op de toekomst

Een belangrijk thema tegenwoordig is het dreigend tekort aan water. Tegelijkertijd stijgt het vaste-stof-gehalte in afvalwater, wat het transport van afvalwater bemoeilijkt.

 

Om ook in de toekomst de behandeling betrouwbaar en efficiënt te kunnen realiseren, ontwikkelde Wilo de nieuwe Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos intelligentie. De intelligente systeemoplossing leent zich bij uitstek voor afvalwater-pompstations.

 

Master en slave

Met Nexos-intelligentie zijn systemen in staat om zonder tussenkomst van een operator intelligent te reageren op veranderingen in de omgeving. De redundant uitgevoerde master-slave besturing van de Wilo-Rexa SOLID-Q is daar een goed voorbeeld van.

Bij een systeem van maximaal 4 pompen wordt er één als master gekozen. Deze regelt de besturing en het bedrijf. Omdat elke afzonderlijke pomp over dezelfde elektronica beschikt, kan iedere pomp worden ingezet voor systeembesturing.

De voordelen voor het bedrijf: als de master bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden wordt afgeschakeld, neemt één van de slave-pompen automatisch de besturing van het systeem over.

 

Energie-efficiënt

Andere elementen van de Nexos-intelligentie zijn de intelligente optimalisering van de energie-efficiëntie en de slimme detectiefunctie voor verstoppingen. Deze laatste zorgt ervoor dat een beginnende blokkering van de waaier door meerdere algoritmen wordt herkend en automatisch de noodzakelijke pompreinigingsbeurten in gang worden gezet.

De Nexos-intelligentie en de PLC-regelingsfuncties worden bij de Rexa SOLID-Q geüpload naar de Wilo-Digital-Data-Interface (DDI) die in de motorkop is geïnstalleerd. De complete besturingsintelligentie zit daarmee al in de pomp.

Daardoor kan de frequentieomvormer zonder functieverlies worden vervangen; een extra, externe besturing is niet meer nodig.

 

Slim afvalwaterpompstation

De afvalwaterpomp Wilo-Rexa SOLID-Q werd ontworpen voor het verpompen van onbehandeld afvalwater in middelgrote pompstations, zowel in natte als in droge opstelling. De Wilo-Digital-Data-Interface bevat de digitale Ethernet-interface alsmede een datalogger, digitaal identificatienummer en geïntegreerde trillingsmonitor.

Besturing en bewaking - lokaal of op afstand - verlopen via een geïntegreerde webserver. Hierdoor is het systeem eenvoudig toegankelijk via het internet.

Naast de bedieningshandleiding zijn ook de kenplaat alsmede de motor- en hydraulische gegevens online beschikbaar. Koppeling met de cloud behoort eveneens tot de mogelijkheden.

In de geïntegreerde datalogger worden alle bedrijfsgegevens zoals wikkeling- en lagertemperatuur opgeslagen als ook gegevens van externe sensoren zoals vermogensgegevens van de omvormer of de vulstand van het pompstation. De gegevens kunnen via de webserver worden geëxporteerd voor verdere analyses of identificatie van storingsbronnen in geval van schade.

 

Energiekosten

Wilo-Rexa SOLID-Q is voorzien van hoog-efficiënte IE5 motor met permanentmagneettechniek. Deze bereikt de hoogste elektrische rendementen over een breed belastingstraject, zodat de energiekosten ook bij deelbelasting beperkt blijven. De nieuwe SOLID-Q hydraulica komt overeen met de al bekende SOLID-Q waaiers. Door de twee schoepen bereikt deze echter een hoger rendement en is de neiging tot trillingen geringer. Dat maakt het systeem bij uitstek geschikt voor regeling via de frequentieomvormer.

 

www.wilo.nl