Hoogwaardig isoleren zorgt voor lagere kosten

Door het vervallen van de aansluitplicht worden nieuwe gebouwen niet langer op gas aangesloten en zien we een opkomst van de warmtepomp.

 

Kingspan Insulation liet onderzoeken welke effecten isolatie heeft op het gebruik van een warmtepomp en ontdekte hoe zinvol isoleren is bij het gebruik van deze technologie.

 Het belang van isolatie

Elke vorm van verwarming zonder goede isolatie is eigenlijk al verspilling van energie. Echter, met de opkomst van de warmtepompen wordt goede isolatie zelfs cruciaal. Een warmtepomp is een lagetemperatuursverwarming. Daar waar een traditionele cv-ketel door zijn hoge intredende temperatuur in staat is een slecht geïsoleerde woning snel te verwarmen, geldt dit niet voor een warmtepomp. Bovendien kunnen er problemen ontstaan met warm tapwater, omdat de capaciteit van de warmtepomp volledig gebruikt wordt voor het verwarmen van de woning. Een zware warmtepomp zou in theorie een uitkomst kunnen bieden, maar de kosten daarvan staan niet in verhouding tot de kosten van hoogwaardige isolatie.

 

Installaties zijn niet waardevast

Niet alleen is de aanschaf van een warmtepomp kostbaar, maar deze heeft ook onderhoud nodig. Feit is ook dat een warmtepomp per definitie een kwetsbaar stuk techniek is. De kans dat de levensduur tegenvalt – dat deze minder gaat presteren – is altijd aanwezig. Bovendien is deze na 10 tot 15 jaar toe aan vervanging. Isolatie gaat daarentegen de levensduur van een gebouw mee en is daarmee waardevast.

 

Minimaal versus optimaal

Het bouwbesluit schrijft voor de gevel een minimale RC-waarde voor van 4,5 m2·K/W. Het betreft hier een minimale RC-waarde en het is verbazingwekkend hoeveel woningen er nog steeds gebouwd worden op deze minimale RC-waarde. Kingspan Insulation liet daarom onderzoeken wat het effect van isolatie is bij het gebruik van een warmtepomp indien wordt gekozen voor een optimale RC-waarde in plaats van een minimale RC-waarde. Een bijkomend voordeel van een optimaal geïsoleerd huis is dat er ook voor een kleinere warmtepomp gekozen kan worden.

 

De betere investering

Als u kiest voor een optimale isolatiewaarde in plaats van de minimale isolatiewaarde, dan is de initiële investering hoger. Echter, hierdoor wordt de energiebehoefte juist weer lager en bespaart u ook meer op de energiekosten. Onafhankelijk onderzoek toont zelfs aan dat de jaarlijkse kosten (voor hypotheek, elektra, belasting, etc.) voor een huis met optimale isolatie ten opzichte van minimale isolatie (bouwbesluit) zelfs lager zijn! En deze besparingen nemen nog verder toe naarmate installaties vervangen worden. U bouwt dus een beter huis tegen lagere lasten.

Bovendien is de woning al klaar voor verdere energiebesparende maatregelen - zo kan door de toepassing van extra installaties voor hernieuwbare energie (zoals het plaatsen van (extra) PV-panelen of andere installatietechnische ingrepen) deze woning ook later nog eenvoudig aangepast worden naar een nul-op-de-meter of energieleverende woning. Doordat de energiebehoefte lager is, en dus ook de warmteafgifte, zorgt een optimaal geïsoleerde woning ook nog eens voor minder CO2-uitstoot wat weer beter is voor het milieu.

 

Vraag onze whitepaper ‘Warmtepomp en isolatie’ aan via kooltherm.nl@kingspan.com voor de onderzoeksresultaten.