Vooroordelen over inbraakwerende deuren ontzenuwd

Heinen Malmédy heeft goed nagedacht over al uw mogelijke vragen

Een inbraakwerende deur is een belangrijk onderdeel in uw totale veiligheidsplan tegen inbraak en andere vormen van agressie.

Maar is een deur die aan de norm voldoet, dan wel voldoende om uw veiligheid en die van uw spullen te garanderen?

Voorkomen van inbraak en agressie: wat doet de markt?

Wat zijn in de markt de meest toegepaste maatregelen tegen inbraak, vandalisme en andere agressie? Heinen stelde op basis van een enquête een top 10 samen van beveiligingsmaatregelen en het aantal keren dat ze worden toegepast.

MIDDEL

AANTAL TOEPASSINGEN

1 Alarmsysteem

26

2 Elektronische toegangscontrole

21

3 Interne beveiligingsdienst

18

4 Informatie en voorlichtingscampagne

17

5 Externe beveiligingsdienst

14

6 CCTV

11

7 Inbraakwerende deur/gepantserde deur

10

8 Politiepatrouilles

7

9 Verzekeringsdekking

4

10 Analyse door deskundige

3

Omdat de inbraakwerende toegangsdeur pas op de 7e plaats staat, lijkt het er op dat één van de meest effectieve maatregelen om ongewenste bezoekers buiten de deur te houden over het hoofd wordt gezien.

Alle vooroordelen de deur uit

Over inbraak en inbraakwerende deuren bestaan nogal wat vooroordelen, zoals:

 • een meerpuntssluiting is altijd beter;
 • de in een laboratorium gemeten mechanische weerstand tegen schokken en torsie is gelijk aan de belasting die de deur bij een echte inbraak moet doorstaan;
 • een massieve deur houdt in alle situaties stand;
 • de weerstandsklasse geldt voor beide zijden van de inbraakwerende deur.

Deze stellingen zijn helaas niet allemaal even juist – bij testen in een laboratoriumopstelling wordt met een aantal factoren geen rekening houden.

Normen en regelgeving houden geen rekening met:

 • inbraak aan de scharnierzijde van de deur;
 • gebruik van speciaal gereedschap – niet in de bouwmarkt verkrijgbaar, soms zelfs speciaal gemaakt;
 • de bevestigingswijze van deur+kozijn aan de wand;
 • de gevraagde gebruiksprestaties, in het bijzonder het aantal open-sluit cycli;
 • industriële risico’s, zoals een aanval met grote energie gedurende korte tijd.

De bende buiten houden

Voor een doeltreffende bescherming tegen inbraak en agressie zou een deur aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

 • een weerstandsklasse die in verhouding staat tot het risico;
 • inbraaktesten op de te verwachten aanvalszijde van de deur – en dat kan dus ook de scharnierzijde zijn;
 • inbraaktesten met een wandtype waarin de deur in de praktijk ook zal worden toegepast, zoals met een in beton ingestort kozijn;
 • een fabrikant die steeds actief blijft zoeken naar mogelijke verbeteringen.

Vragen staat vrij

Heinen heeft geïnventariseerd welke vragen er in de praktijk over inbraakwerende deuren bestaan en hoe die het best beantwoord kunnen worden.

 • Houdt de inbraakwerendheidsnorm ook rekening met het gebruik van de zware inbraakwerende deuren?
 • Is de blijvende goede werking van deurgeheel en slot gegarandeerd?
 • Is de deur wel altijd vergrendeld?
 • Schrijft de norm voor in welke wand de inbraakwerende deur moet komen?
 • Is de agressiezijde in de praktijk ook zijde die in het laboratorium wordt getest?
 • Voldoet een inbraakwerende deur met hoge weerstandsklasse nog aan de norm, wanneer deze een vrije uitgang biedt?

Metal Plus concept

Over al deze aspecten hebben ze bij de Belgische fabrikant Heinen Malmedy goed nagedacht. Dankzij het concept Metal Plus (robuust deurblad in combinatie met een in beton ingestort kozijn) maken zij inbraakwerende deuren (t/m WK5/RC5) tot 2,5 m hoog met een zelfvergrendelende één-puntssluiting. Dit concept biedt enorme voordelen. Zonder extra handeling behaalt men steeds het vereiste veiligheidsniveau.

Heinen deuren zijn betrouwbaar en niet gevoelig voor storing of ontregeling, eenvoudig uit te breiden met toegangscontrole en makkelijk te combineren met andere prestaties zoals brandwerendheid, kogelwerendheid, etc.

Bekijk voor meer info ook de productpresentatie inbraakwerende deuren.

« Nieuws overzicht