Een mooi voorbeeld van een nieuwbouwproject waarbij PKVW soepel is verwerkt in de bouwplannen en de uitvoering

In Amsterdam-Noord leggen bouwvakkers op het terrein van de voormalige NDSM-scheepswerf de laatste hand aan het grootschalige nieuwbouwproject De Werf. Huurders betrekken binnenkort de laatste van in totaal 550 veilige appartementen aan het IJ. Aan de vooravond van de oplevering staat de Politiekeurmerk-inspectie van de laatste lichting woningen op het programma.

 

Een hoogbouwproject met allure; zo mag De Werf gerust genoemd worden. Vanaf  2015 zijn er in fases zeven woonblokken verrezen: zes woongebouwen met in totaal 550 appartementen en een complex met ruim 400 studentenwoningen. En dat alles op slechts één kavel. Ondanks de beperkte ruimte is er door de gevarieerde architectuur en de riante binnentuin een aantrekkelijke woonplek aan het water ontstaan op een kwartier van de Amsterdamse binnenstad.

 

Investeren in veiligheid

Ambitie van vermogensbeheerder Bouwinvest, eigenaar van De Werf, is continu investeren in veiligheid en duurzaamheid van zijn vastgoedaanbod. Dat betekent onder meer dat alle woningen voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk (PKVW). PKVW is vanaf de beginfase meegenomen in de bouwplannen onder begeleiding van PKVW-bouwplanadviseur Marian Verkerk. “Bij een groot project als dit schuif ik tijdens het bouwproces een paar keer aan bij bouwvergaderingen zodat alle partijen goed op de hoogte zijn van de PKVW-eisen. Daarnaast ga ik tijdens de bouw een paar keer op locatie kijken of alles goed gaat en plan ik een richtdatum in voor de PKVW-eindinspectie.’’

 

Inbraakwerende maatregelen

Verkerk is ook aanwezig bij de eindinspectie door Victor Pollen van inspectie-instelling KiwaR2B. Hij bekijkt steekproefsgewijs de inbraakwerende maatregelen in de appartementen en de gezamenlijke ruimten, zoals entree, fietsenberging, de gangen en de toegang tot de parkeergarage. “Ik kijk of het juiste gecertificeerde hang-en-sluitwerk, herkenbaar aan het SKG-logo en andere merktekens, op bereikbare ramen en deuren is geplaatst’’, legt Pollen uit. “Een gevelelement moet afhankelijk van de ruimte voldoen aan de juiste inbraakwerendheidsklasse. Is er bijvoorbeeld een balkon dat lager is geplaatst dan 5.5 meter van het maaiveld, dan moet het hang-en-sluitwerk van ramen en deuren minimaal weerstandsklasse 2 hebben. Het komt helaas voor dat hang-en-sluitwerk niet correct of volledig is aangebracht en daarmee niet aan de vereiste weerstandsklasse 2 voldoet.’’

 

Verstopplekken voor inbrekers

In de gemeenschappelijke ruimten, zoals de gangen naar fietsenberging en parkeergarage, is het van belang dat er spiegels hangen om zicht te geven op mogelijke ‘verstopplekken’ voor inbrekers. Pollen: “Dit verhoogt de veiligheidsbeleving van de bewoners. Dat geldt ook voor de verlichting in deze algemene ruimten. Een fietsenberging moet van deuren met andere sloten en van een ander type glas zijn voorzien dan deuren van bijvoorbeeld bergingscomplexen.” Deze en nog veel meer veiligheidsaspecten zijn allemaal onderdeel van de eindinspectie.

 

Opklim- en afzakmogelijkheden

Meerwaarde van het Politiekeurmerk is dat de toegankelijkheid voor onbevoegden van het woongebouw zelf en de gemeenschappelijke ruimten beperkt wordt. “De woningen voldoen aan de inbraakwerende eisen zoals vastgelegd in het Bouwbesluit, maar het Politiekeurmerk gaat vaak een stapje verder’’, zegt Marian Verkerk. “Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de opklimbaarheid en afzakmogelijkheden van balkons.’’

 

Veiligheid én gebruiksgemak

In de meest ideale situatie worden de bewoners goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen en het gebruik ervan. Verkerk: “Zij zijn dan meer betrokken. Het Politiekeurmerk kan bijdragen aan de duurzaamheid van een gebouw. Er treedt minder snel verpaupering op, waardoor ongewenste bezoekers sneller wegblijven en er minder onderhoud nodig is. Het belangrijkste is natuurlijk dat de bewoners zich er veilig voelen en dat inbraken, ook in de gemeenschappelijke ruimten, nagenoeg onmogelijk worden gemaakt. “Het Politiekeurmerk stelt soms eisen die in de praktijk niet blijken te werken’’, vult Pollen aan. “Het is daarom belangrijk om te signaleren als bewoners er in de praktijk niet goed mee omgaan. Zo kunnen er aanpassingen worden gedaan die veiligheid én gebruiksgemak alleen maar ten goede komen.’’

 

PKVW vanaf de eerste steen

De Werf is een mooi voorbeeld van een nieuwbouwproject waarbij PKVW soepel is verwerkt in de bouwplannen en de uitvoering, zegt Verkerk. “Helaas word ik nog regelmatig benaderd om een nieuw woongebouw, dat niet is gebouwd volgens de PKVW-eisen, te komen bekijken omdat bewoners zich niet veilig voelen vanwege inbraken en ongewenste bezoekers in de gemeenschappelijke ruimten. Dat betekent hoge kosten om alsnog de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen.” Het is belangrijk dat bij de bouw betrokken partijen als architect, projectontwikkelaar en aannemer in een zo vroeg mogelijk stadium – liefst in de voorlopig ontwerpfase – een PKVW-bouwplanadviseur raadplegen. “Dan kunnen er als dat nodig is bouwkundig nog aanpassingen worden gedaan. Op probleemsituaties achteraf zit niemand te wachten.’’

 

Betrokken partijen

 

Bron: Politiekeurmerk.nl