Het belang van daglicht en frisse lucht voor je gezondheid

Misschien sta je er niet elke dag bij stil, maar voor een gezond leven is blootstelling aan voldoende daglicht en gezonde lucht belangrijk. Hierdoor voel je je energieker, krijg je een positief humeur en verbetert je slaap- en waakritme.

 

Als Indoor Generation brengen wij in vergelijking met voorgaande generaties veel meer tijd door in gebouwen. Meer dan driekwart van de Nederlanders weet echter niet dat binnenlucht veel meer vervuild kan zijn dan buitenlucht. Dit komt doordat bepaalde vervuilende, ziekmakende stoffen en activiteiten de luchtkwaliteit binnenshuis kunnen verslechteren. Hierdoor heeft de Indoor Generation maar liefst 40% meer kans op het ontwikkelen van astma en neemt ook het risico op luchtwegaandoeningen, COPD en andere allergieën toe.

 

Goed voor milieu, maar niet altijd voor gezondheid

Vanaf dit jaar moeten alle nieuw te bouwen overheidsgebouwen aan de BENG-eisen voldoen. Daarna volgen overige gebouwen en woningen en ligt er een reusachtige (energie) renovatieopgave op ons te wachten. Om hieraan te voldoen worden bestaande en nieuwe gebouwen steeds intensiever geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Wanneer hierbij niet voldoende geventileerd en gelucht wordt, resulteert dat in vochtige, schimmelige ruimtes. En dat kan een negatief effect hebben op de gezondheid van de bewoners. Een integrale benadering van de BENG-eisen en de renovatieopgave is daarom noodzakelijk.

 

“Gebouwen uit alle macht isoleren bespaart weliswaar energie, maar schaadt ook de kwaliteit van de binnenlucht,” zegt Marcel Vreeken, manager public affairs bij VELUX Nederland. Een blinde focus op isolatienormen in de bouwsector is dan ook ongewenst. “Ventilatie hoort een integraal onderdeel te zijn van elk renovatie- of bouwproject,” aldus Vreeken. “Daarnaast is het goed om te beseffen dat gebouweigenaren niet alleen worden geprikkeld door lagere energiekosten, maar ook door verbetering van het dagelijkse wooncomfort, veiligheid en gezondheid. Hiervoor zijn passende maatregelen hard nodig,” aldus Vreeken

 

“Door de problemen van de Indoor Generation op de voorgrond te plaatsen hopen wij dat iedereen zich bewust wordt dat de luchtkwaliteit in gebouwen een belangrijke oorzaak is van gezondheidsklachten zoals droge branderige ogen, niezen en hoofdpijn. Door meer tijd buiten door te brengen én onze gebouwen gezonder te maken door te zorgen dat er voldoende daglicht en frisse lucht binnenkomt, kan de trend van ongezond binnenleven worden doorbroken.”

 

De VELUX Groep organiseert ieder jaar de internationale Healthy Buildings Day.