Reageer op het conceptbesluit voor BENG

BENG gaat de energieprestatie-eisen vervangen

Sinds 2015 zijn met de concepteisen ervaringen opgedaan met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en met de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Daarnaast spelen politieke ontwikkelingen rond bijvoorbeeld aardgasvrije nieuwbouw ook een rol in het op- en bijstellen van de BENG-eisen .

In 2018 is getoetst of de voorgenomen BENG-eisen qua kosten op een optimaal niveau lagen. De kostenoptimaliteitstudie is eind 2018 afgerond en gepubliceerd. Op basis van deze studie zijn de concept eisen uit 2015 aangepast, waarop tot 2 maart 2019 gereageerd kan worden. Ga naar de Internetconsultatie bouwbesluit 2012.

« Nieuws overzicht