Welke subsidies zijn er beschikbaar voor de upgrade van jouw huis?

Omdat de overheid er veel belang aan hecht dat we met zijn allen verduurzamen en meegaan in de energietransitie, zijn er veel mogelijkheden om subsidies aan te vragen of om 'groene' leningen af te sluiten tegen gunstige rentetarieven. Hieronder zetten we ze voor je op een rij.

 

Subsidies op landelijk niveau

ISDE: InvesteringsSubsidie Duurzame Energie

Deze subsidieregeling richt zich op de volgende productgroepen en wordt tot 2021 beschikbaar gesteld door de overheid:

  • Warmtepompen: de subsidie voor warmtepompen ligt nu tussen € 1000 en € 2.500, afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie (mits de warmtepomp voldoet aan de gestelde voorwaarden). De bedragen zijn grotendeels gebaseerd op het thermisch vermogen van de warmtepompen;
  • Biomassaketels: de regeling voor biomassaketels is eigenlijk per 1 januari 2020 vervallen. Maar als de biomassaketel aan de gestelde voorwaarden voldoet en vóór 1 januari j.l. is geïnstalleerd, dan kun je tot 1 juli 2020 alsnog de aanvraag indienen; ook als je in 2019 afgewezen bent omdat het budget op was. Je krijgt per biomassaketel minimaal €2500 voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hoger ontvang je € 110 extra;
  • Pelletkachels: de regeling voor pelletkachels is eigenlijk per 1 januari 2020 vervallen. Maar als de pelletkachel aan de gestelde voorwaarden voldoet en vóór 1 januari j.l. is geïnstalleerd, dan kun je tot 1 juli 2020 alsnog de aanvraag indienen; ook als je in 2019 afgewezen bent omdat het budget op was. Je krijgt dan per pelletkachel € 50/kW vermogen van de kachel, met een minimum van € 500;
  • Zonneboilers: als de zonneboiler aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan krijg je, afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie (jaaropbrengst), een subsidie vanaf € 500 per apparaat.

 

'Groene' leningen

Enkele banken verstrekken leningen tegen gunstige rentetarieven voor het verduurzamen van uw woning, waarbij ze zich baseren op renovatie en werkzaamheden zoals die worden genoemd in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

 

>> ASN Duurzaam Wonen: hypotheek tussen €2.500 - €15.000 voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning; tegen een lage rente (0,48-1,45% bij een rentevaste periode van 10 jaar), afhankelijk van de tariefgroep waar je in valt)

 

>> Triodos Hypotheek: koppelt de hypotheekrente aan de looptijd van de lening en het energielabel van uw woning - hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente. Voorbeeld: bij een rentevaste periode van 10 jaar is de rente 1,25% (Energielabel A) tot 1,45% (energielabel E, F of G)

 

>>  GreenLoans: via Alfam, dochter van ABN Bank,  kun je tussen €5.000 - €50.000 lenen, met een vaste rente van 4,2% over de gehele looptijd (5-15 jaar), voor energiebesparende maatregelen.

Nationaal Energiebespaarfonds

Voor wie niet bij bovenstaande banken terecht kan of wil, is een Energiebespaarlening bij het Nationaal Energiebespaarfonds een aantrekkelijke optie om energiebesparende oplossingen te financieren. Er worden 2 leningen verstrekt: de eerste kent een maximum van €25.000, een hogere lening van €50.000 - 65.000 kan worden afgesloten voor het realiseren van een BENG- of een NOM-woning. Voor bedragen tussen € 5.000 - 15.000 is de looptijd van de lening 10 jaar, tegen een rente van 1,7%. Deze lage rente is mogelijk omdat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de rente subsidiëren.

 

Eigenaren van appartementen kunnen via de VvE een VvE Energiebespaarlening afsluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds. De voorwaarde is dat er tenminste 10 appartementen bij zijn aangesloten. Dan kan er maximaal €50.000 - 65.000 per appartement worden geleend tegen een rente van 1,9%. Het laatste hoge bedrag geldt alleen voor BENG- of NOM-appartementen. Let op dat sommige provincies/steden aanvullende voorwaarden kunnen hebben, maar ook lagere rentes rekenen.

 

Duurzame Monumenten-Lening

Het Restauratiefonds biedt de Duurzame Monumenten-Lening aan, als je bij de restauratie van een rijksmonument energiebesparende maatregelen wilt integreren. Raadpleeg de Maatregelenlijst om na te gaan welke maatregelen daarin vallen. Afhankelijk van de energiebesparende maatregelen die je doorvoert, kun je een lening afsluiten tussen €2.500 - 100.000, die met een 3% lagere rente wordt aangeboden dan de marktrente (met een minimum van 1%).

 

Laag BTW-tarief voor isolatiewerkzaamheden

Je mag volgens de Belastingdienst de werkzaamheden die betrekking hebben op het isoleren van jouw woning (als die ouder dan 2 jaar is) in het lage belastingtarief van 9% laten vallen. De isolatiematerialen zelf vallen wel onder het 21%-tarief, zoals ook bijkomende werkzaamheden zoals sloopwerk, het installeren van zonwering of een nieuwe dakkapel.

 

BTW op zonnepanelen terugvragen

Er bestaat de mogelijkheid voor particulieren om de volledige BTW op de aanschaf op zonnepanelen terug te ontvangen. Dat houdt in dat je 21% BTW op zowel de materialen als de gehele installatie terug kan vorderen. Omdat een particulier stroom levert aan het energienet, kan deze worden beschouwd als ondernemer. Je meldt je aan bij de Belastingdienst als ondernemer, maar je hoeft je niet te registreren bij de Kamer van Koophandel.

 

Subsidies op regionaal niveau

Zonnepanelen

Momenteel is geen landelijke subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen. Lokale overheden daarentegen bieden nog wel mogelijkheden. Er zijn een aantal gemeentes die nog een subsidie geven op de aanschaf van zonnepanelen. Deze subsidie variëren van een percentage op de aanschaf tot een vaste vergoeding op de investering. Op Energiesubsidiewijzer kun je nagaan of er in jouw woonplaats ook een lokale subsidieregeling geldt.

 

Waterschap

In sommige streken geeft het waterschap of de waterbeheermaatschappij een subsidie op renovaties die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren, waardoor je in de toekomst minder water of energie gebruikt. Dit kan oplopen tot 30% van de projectkosten, met een maximum van €5.000,-.

 

Alle subsidies in één oogopslag op een rij voor jouw situatie?

>> Ga naar Energiesubsidiewijzer.nl