Subsidies voor energiebesparende maatregelen

Welke subsidies zijn er beschikbaar voor de upgrade van jouw huis of bedrijfspand?

Omdat de overheid er veel belang aan hecht dat we met zijn allen verduurzamen en meegaan in de energietransitie, zijn er veel mogelijkheden om subsidies aan te vragen of om 'groene' leningen af te sluiten tegen gunstige rentetarieven. Hieronder zetten we ze voor je op een rij.

Subsidies op landelijk niveau

ISDE: InvesteringsSubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing

Deze subsidieregeling richt zich op de volgende productgroepen en wordt tot eind 2023 beschikbaar gesteld door de overheid. De regeling is sinds 1 januari 2021 verdeeld over twee groepen: particulieren, die eigenaar zijn van de te verduurzamen koopwoning en die deze woning als hoofdverblijf hebben of na renovatie zullen hebben, en zakelijke gebruikers, die hun eigen gebouw of te verhuren woning(en) willen verduurzamen. Binnen de groep zakelijke gebruikers vallen ook VvE's. Voor alle maatregelen geldt dat deze door een professioneel bouwinstallatiebedrijf uitgevoerd moeten zijn, om in aanmerking te komen voor subsidie.

 • Particulieren vragen subsidie aan nadat de verduurzamingsmaatregel is uitgevoerd. Per maatregel is het verschillend, vanaf wanneer die maatregel gerealiseerd mag zijn:
  • Aansluiting op een warmtenet: de subsidie voor de aansluiting op een warmtenet bedraag € 3.325, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. De aansluiting mag niet vóór 1 januari 2021 zijn gerealiseerd, maar moet wel zijn gerealiseerd voordat de subsidieaanvraag wordt gedaan;
  • Isolatiemaatregelen: hieronder vallen HR++ en Triple glas inclusief kozijnpanelen en isolerende deuren, maar ook bodem- of vloerisolatie, spouwmuurisolatie en dakisolatie. Het bedrag per m2 loopt uiteen van € 4 voor bodemisolatie tot € 100 voor Triple glas. Voor glas is er een minimaal oppervlak van 10 m2 en een maximum van 45 m2; voor gevels en spouwmuren een minimum van 15 m2 en een maximum van 170 m2. Bij dakisolatie ligt het aantal m2 tussen 25 en 200 m2, bij vloerisolatie, bodemisolatie en zolder/vlieringvloerisolatie tussen 25 en 130 m2. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor isolatiemaatregelen, moet u naast de eerste isolatiemaatregel nog een tweede verduurzamingsmaatregel toepassen. Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn, maar ook de aansluiting op een warmtenet, een warmtepomp of een zonneboiler.
  • Warmtepomp: de subsidie voor warmtepompen is vanaf  € 500, afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie (mits de warmtepomp en de woning voldoet aan de gestelde voorwaarden). De bedragen zijn grotendeels gebaseerd op het thermisch vermogen van de warmtepompen. De warmtepompen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd staan op een vastgestelde lijst, de Apparatenlijst Warmtepompen;
  • Zonneboiler: als de zonneboiler en de woning aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan krijg je, afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie (jaaropbrengst), een subsidie vanaf € 500 per apparaat. De zonneboilers waarvoor sowieso een subsidie kan worden gekregen staan op de Apparatenlijst Zonneboilers.
 • Zakelijke gebruikers vragen subsidie aan vóórdat de koopovereenkomst voor het apparaat wordt gesloten:
  • Aansluiting op een warmtenet: voor VvE's bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de aansluiting van een woongebouw op het warmtenet. Afhankelijk van de capaciteit is de volgende subsidie beschikbaar: tot 100 kW € 2.925, van 100 tot en met 400 kW € 12.334, en voor warmtenetaansluitingen met een vermogen van meer dan 400 kW € 21.906.
  • Kleinschalige windturbine: zakelijke partijen (alle rechtspersonen, waaronder ook maatschap, stichting, vof en cv) kunnen subsidie aanvragen voor een of meerdere windturbines met een rotoroppervlak tussen minimaal 50 m2 per stuk en in totaal maximaal 500 m2. Voor windturbines moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden, die ook nodig is voor de subsidieaanvraag.
  • Warmtepomp: deze subsidie kan door zakelijke gebruikers worden aangevraagd voor een nieuwe warmtepomp, mits geïnstalleerd in een gebouw waarvan de omgevingsvergunning is aangevraagd op of voor 30 juni 2018. De subsidie voor warmtepompen gaat vanaf € 500, afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie (mits de warmtepomp voldoet aan de gestelde voorwaarden). De bedragen zijn grotendeels gebaseerd op het thermisch vermogen van de warmtepompen;
  • Zonneboiler: als de zonneboiler aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan krijg je, afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie (jaaropbrengst), een subsidie vanaf € 500 per apparaat. De zonneboilers waarvoor sowieso een subsidie kan worden gekregen staan op de Apparatenlijst Zonneboilers;
  • Zonnepanelen: De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen. Deze subsidie kan worden aangevraagd door zakelijke partijen (alle rechtspersonen, waaronder ook maatschap, stichting, vof en cv) voor fotovoltaïsche panelen aangebracht op of aan een gebouw, aan te sluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A (kleinverbruikersaansluiting). In het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag moet het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag tenminste 50.000 kWh zijn.
 
'Groene' leningen

Enkele banken verstrekken leningen tegen gunstige rentetarieven voor het verduurzamen van uw woning, waarbij ze zich baseren op renovatie en werkzaamheden zoals die worden genoemd in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.

 • ASN Duurzaam Wonen: optioneel extra leningdeel met lage rente bij je ASN hypotheek, voor het verduurzamen van de eigen woning, voor een bedrag tussen €2.500 - €30.000.
 • Triodos Hypotheek: koppelt de hypotheekrente aan de looptijd van de lening en het energielabel van uw woning - hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente. Voorbeeld: bij een rentevaste periode van 10 jaar is de rente 1,25% (Energielabel A) tot 1,45% (energielabel E, F of G). Bij de hypotheek kan een Energiebespaarlening voor het verduurzamen van de woning worden afgesloten tot maximaal € 25.000, waarvan de rente de eerste 10 jaar maar 50 % van de hypotheekrente is.
 • GreenLoans: bij deze dochter van de ABN Bank,  kun je tussen €5.000 - €50.000 lenen, met een vaste rente van 4,2% over de gehele looptijd (5-15 jaar), voor energiebesparende maatregelen aan de eigen woning.
Nationaal Warmtefonds

Voor wie niet bij bovenstaande banken terecht kan of wil, is een Energiebespaarlening bij het Nationaal Warmtefonds een aantrekkelijke optie om energiebesparende oplossingen te financieren. Er worden 2 leningen verstrekt: de eerste kent een maximum van €25.000, een hogere lening van €50.000 - 65.000 kan worden afgesloten voor het realiseren van een BENG- of een NOM-woning. Voor bedragen tussen € 5.000 - 15.000 is de looptijd van de lening 10 jaar, tegen een rente van 1,9%. Deze lage rente is mogelijk omdat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de rente subsidieert.

Eigenaren van appartementen kunnen via de VvE een VvE Energiebespaarlening afsluiten bij het Nationaal Warmtefonds. De voorwaarde is dat er tenminste 10 appartementen bij zijn aangesloten. Dan kan er maximaal €50.000 - 65.000 per appartement worden geleend tegen een rente vanaf 2,1%. Het laatste hoge bedrag geldt alleen voor BENG- of NOM-appartementen. Let op dat sommige provincies/steden aanvullende voorwaarden kunnen hebben, maar ook lagere rentes rekenen.

Duurzame Monumenten-Lening

Het Restauratiefonds biedt de Duurzame Monumenten-Lening aan, als je bij de restauratie van een rijksmonument energiebesparende maatregelen wilt integreren. Raadpleeg de Maatregelenlijst om na te gaan welke maatregelen daarin vallen. Afhankelijk van de energiebesparende maatregelen die je doorvoert, kun je een lening afsluiten tussen €2.500 - 100.000, die met een 3% lagere rente wordt aangeboden dan de marktrente (met een minimum van 1%).

Laag BTW-tarief voor isolatiewerkzaamheden

Je mag volgens de Belastingdienst de werkzaamheden die betrekking hebben op het isoleren van jouw woning (als die ouder dan 2 jaar is) in het lage belastingtarief van 9% laten vallen. De isolatiematerialen zelf vallen wel onder het 21%-tarief, zoals ook bijkomende werkzaamheden zoals sloopwerk, het installeren van zonwering of een nieuwe dakkapel.

BTW op zonnepanelen terugvragen

Er bestaat de mogelijkheid voor particulieren om de volledige BTW op de aanschaf op zonnepanelen terug te ontvangen. Dat houdt in dat je 21% BTW op zowel de materialen als de gehele installatie terug kan vorderen. Omdat een particulier stroom levert aan het energienet, kan deze worden beschouwd als ondernemer. Je meldt je aan bij de Belastingdienst als ondernemer, maar je hoeft je niet te registreren bij de Kamer van Koophandel.

Subsidies op regionaal niveau

Zonnepanelen

Momenteel is geen landelijke subsidieregeling voor de aanschaf van zonnepanelen. Lokale overheden daarentegen bieden nog wel mogelijkheden. Er zijn een aantal gemeentes die nog een subsidie geven op de aanschaf van zonnepanelen. Deze subsidie variëren van een percentage op de aanschaf tot een vaste vergoeding op de investering. Op Energiesubsidiewijzer kun je nagaan of er in jouw woonplaats ook een lokale subsidieregeling geldt.

Waterschap

In sommige streken geeft het waterschap of de waterbeheermaatschappij een subsidie op renovaties die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren, waardoor je in de toekomst minder water of energie gebruikt. Dit kan oplopen tot 30% van de projectkosten, met een maximum van €5.000,-.

Alle subsidies in één oogopslag op een rij voor jouw situatie?

>> Ga naar Energiesubsidiewijzer.nl

« Nieuws overzicht