De Groot Vroomshoop ontwikkelt unieke huisvestingsoplossing voor basisschool Klein Amsterdam

In januari 2019 opent basisschool Klein Amsterdam de deuren van een uniek, uit houten modules opgebouwd schoolgebouw. Het bouwconcept achter dit schoolgebouw kan het best worden omschreven als een goed uitgewerkte puzzel.

En puzzels zijn zeer geschikt als leermiddel voor kinderen. Daarom biedt De Groot Vroomshoop leerlingen de mogelijkheid zelf een maquette van de school in elkaar te zetten. Zo kunnen ze met eigen ogen zien hoe de houten modules samen een nieuw schoolgebouw vormen.

 

Verplaatsbare huisvesting van permanente kwaliteit

Het bouwconcept vormt de oplossing voor het probleem van basisschool Klein Amsterdam. De kavel waarop deze school in januari de deuren opent, is namelijk niet de definitieve kavel. Over zes jaar is deze pas beschikbaar en dus zal het schoolgebouw in de tussentijd verplaatst moeten worden. Daarom creëerde De Groot Vroomshoop, in samenwerking met SeARCH Architecten en basisschool Klein Amsterdam, een bijzondere oplossing: verplaatsbare en multifunctionele huisvesting van permanente kwaliteit.

 

Leren door zelf te bouwen

Bij deze unieke huisvestingsoplossing werkt De Groot Vroomshoop met duurzaam geproduceerde modules van hout uit duurzaam beheerde bossen. Deze modules zijn van permanente kwaliteit, flexibel inzetbaar, eenvoudig te (ver)plaatsen, met elkaar te combineren en uit te breiden.

Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig inspelen op groei, krimp of een andere huisvestingsbestemming. Ontwikkelmanager Adam Duivenvoorden zag al snel in dat dit unieke bouwconcept perfect kan worden ingezet als leermiddel. Daarom is een maquette van de school ontwikkeld die leerlingen zelf in elkaar kunnen zetten. Op die manier ervaren ze hoe eenvoudig het eigenlijk is om dit houten schoolgebouw te maken én dat het gebouw dus ook makkelijk kan worden verplaatst.

 

Bouwen voor toekomstige generaties

De Groot Vroomshoop bouwt voor toekomstige generaties en maakt de wereld, die we met elkaar in bruikleen hebben, elke dag een beetje mooier. Deze huisvestingsoplossing bijvoorbeeld wordt in dit geval toegepast in het onderwijs, maar kan ook perfect worden ingezet in de zorg en het bedrijfsleven.

Lees meer over dit bijzondere bouwconcept op de website van De Groot Vroomshoop.