Kijk voor geluidwerende deuren van topkwaliteit ook naar België

Heinen introduceert een top product in Nederland

Heinen is ruim 40 jaar Belgisch producent van stalen deuren en -veiligheidsdeuren op maat.

De Heinen-deuren zijn, op basis van onafhankelijke testen volgens de Europese normering, de beste in hun soort wat betreft slijtvastheid en betrouwbaarheid & door de unieke geschroefde constructie is de Heinen-deur uitermate geschikt voor intensief gebruik.

 
Unieke opbouw van een Heinen-deur
 •     een intern rondgaand kokerprofiel in het deurblad
 •     een geschroefde constructie
 •     regelbare en vervangbare scharnieren
 •     zwelproduct (indien brandwerend) IN het deurblad…


Allemaal bepalende kenmerken waar een Heinen-deur  kan aan beantwoorden dankzij het concept METAL +. De Metal+ deur is de kwalitatieve basisdeur waaraan u één of meerdere prestaties kunt toevoegen en de geluidswerende Heinen-deur is eveneens gebaseerd op dit unieke concept.

Voorbeelden van toepassingen van de geluidswerende Heinen-deur zijn o.a. Ancienne Belgique en Heizel Paleis 12 te Brussel.

Opmerkelijk: de deuren in de Ancienne Belgique zijn geplaatst in 1994, deze openen en sluiten gemiddeld 10-tallen keren per dag, en pas dit jaar diende voor de  eerste maal, in bijna 25 jaar, een normaal onderhoud op deze deuren te worden uitgevoerd.

Zeker voor geluidswerende deuren is de basiskwaliteit van uitermate groot belang. Enkel met een deurgeheel van goede kwaliteit blijven de geluidswerende eigenschappen niet alleen gewaarborgd op dag 1, maar ook na 10, 20 of 30 jaar. Want ook na jaren van intens gebruik dient het deurgeheel waarborg te staan voor zijn geluidswerende eigenschappen. Op dit punt is Heinen dan ook een referentie in de markt!

Een woordje uitleg 

De EN ISO 717-1 vat de geluidsisolatie tegen luchtgeluid met frequenties van 50 tot 5000 Hz in één enkele index (Rw) samen. 

De testvoorwaarden 

 1. De meting (R) wordt uitgevoerd in een officieel erkend laboratorium met een perfecte geluidsisolatie, dus zonder laterale geluidstransmissie of geluidsbruggen. 
 2. De test verloopt volgens onderstaand schema, met berekening van de geluidsreductie van het ene naar het andere vertrek. 
 3. In vertrek A bevinden zich een versterker en baffles die geluiden met frequenties van 50 Hz tot 5000 Hz gaan verspreiden, bij een geluidsvolume met groot emissievermogen van +/-90 dB, wat overeenkomt met het geluid in een discotheek. 
 4. In vertrek B bevindt zich een micro die het geluidsniveau gaat registreren dat hem bereikt.
 5. Het te testen element, in ons voorbeeld een Heinen-deur, wordt geïnstalleerd in een muur met een perfecte geluidsisolatie; zo kan de geluidsverzwakking van de deur nauwkeurig worden gemeten dankzij het verschil in het geregistreerde geluidsniveau in vertrek A en B, en dit voor alle frequentiegamma’s. 
 6. Om voor alle frequentiegamma’s één enkele geluidsverzwakkingswaarde (Rw) te kunnen bepalen, voorziet de norm een basiscurve (R) van 100 tot 3150 Hz die op de resultatencurve van de deur wordt geplaatst om zo een gemiddelde te bepalen en tot een soort van ‘gladgestreken’ curve te komen waaruit we de Rw-waarde bij 500 Hz nemen. 

In de onderstaande grafiek stelt de rode curve de geluidsverzwakking van de deur voor alle frequenties voor, terwijl de stippellijncurve de ‘gladgestreken’ curve voorstelt, d.w.z. de basiscurve (R) bovenop de curve van de deur (volgens de door de norm gestelde eisen). 

Grafiek geluidsverzwakking tov basiscurve

 

Om de globale Rw-waarde van de deur te bepalen, volstaat het de dB-waarde van de ‘gladgestreken’ curve af te lezen voor de vaste waarde van 500 Hz. 

In het voorbeeld hieronder bedraagt de Rw-waarde 49 dB, zelfs als de werkelijke geluidsverzwakkingswaarde van de deur bij deze zelfde frequentie van 500 Hz in werkelijkheid groter is (52,8 dB).

Hoge en lage frequenties 

Hoge frequenties of ‘roze ruis’ 

Roze ruis is een genormaliseerd referentiegeluid dat dezelfde energie bezit in de octaafbanden van 125 tot 4000 Hz. Roze ruis is de referentie om de eigenschappen van bouwwerkstructuren - muren, vloeren, gevels, schrijnwerk, dakwerk, enz. – te karakteriseren. Dit geluid wordt gebruikt voor de metingen t.a.v. het luchtverkeergeluid. Het kan worden gelijkgesteld met het lachen van spelende kinderen, met geluiden uit het dagelijkse leven, of met snelwegverkeer. 

C is corrigerende Rw-indices, die is gecreëerd om rekening te houden met de karakteristieken van geluidbronnen met weinig lage frequenties (roze ruis) 

 

Lage frequenties of ‘weggeluid’ 

Weggeluid is eveneens een genormaliseerd geluid. Het spectrum ervan bevat veel lage frequenties en weinig hoge tonen t.o.v. roze ruis. Het vormt een referentie voor het geluid van spoor- en wegverkeer, met een standaardverdeling van lichte voertuigen en vrachtwagens. Het kan worden gelijkgesteld met het geluid van een discotheek of van stadsverkeer.

Ctr is corrigerende Rw-indices, die is gecreëerd om rekening te houden met de karakteristieken van geluidbronnen met veel lage frequenties (weggeluid) 

 

Om de correctietermen te verkrijgen, kan er op dezelfde manier te werk gegaan worden als voor de globale index Rw, maar moeten er andere curven worden gebruikt dan de basiscurve (R). 

Voor ons voorbeeld verkrijgen we zo: Rw(C;Ctr)= 49(-3;-9) 

Voor geluid gegenereerd door snelwegverkeer (roze ruis) corrigeert C de geluidsisolatie naar beneden tot 46 dB en voor stadsverkeergeluid (weggeluid) corrigeert Ctr de geluidsisolatie naar beneden tot 40 dB. 

We stellen een geluidswerende deur van topkwaliteit voor aan Nederland:

de Metal+ deur van Heinen 

 

De geluidsisolatie kan tot 55(-2;-7) dB gaan voor een enkele deur en tot 53(-1;-3) voor een dubbele deur.

 
 • Maximale afmetingen van de opening: 1,5 m x 3,1 m (b x h);
 • Geluidsisolatie: Rw = 52(-2;-4) dB (met dubbele automatische plint);
 • Optioneel te combineren met:
  • Inbraakwerendheid: tot en met WK4 en WK5;
  • Brandwerendheid: EI1-60, EI2-60, EW 90;
  • Paniekbeveiliging: met of zonder paniekstang.
 • Uitvoering:
  • Kozijn opgestort met krimpvrije mortel geteste sloten: 1 punt / 3 punten;
  • Manuele mechanische sloten, automatische mechanische sloten, sloten voor toegangscontrolesysteem, gemotoriseerde sloten.
 • Geteste deursluiters: talloze mogelijkheden: met schaararm of glijarm, met sluitvolgorderegelaar, enz.;
 • Afwerkingen: 
  • Basisuitvoering: gegalvaniseerd staal (20/10 kozijn, 15/10 vleugel en scharnieren uit roestvast staal);
  • Optioneel:
   • Schilderwerk (ter plaatse of in werkplaats);
   • Bekleding met bedrukte folie;
   • geheel uitgevoerd in roestvast staal.
« Nieuws overzicht