GND verstrekt helderheid over geluidwerendheid

Geluidsisolatie is cruciaal voor de gezondheid, het welzijn en de concentratie van mensen in hun woon- en werkomgeving. De verstedelijking neemt verder toe, de bouwopgave is enorm, de verkeersopstopping in en rond steden stijgt waarmee de (geluids)druk op de schaarse ruimte verder toeneemt.

 

Gezondheidseffecten door geluidhinder liegen er niet om

Het aantal mensen dat getroffen wordt door geluid en de ernst van het effect neemt verder toe. Van gevoelens van ongemak door hinder en verstoring, oplopend naar verhoogde stress en risicofactoren als hoge bloeddruk, cholesterol naar verstoring door ziektes als slaapverstoring, hart- en vaatziekten en uiteindelijk naar sterfte. Als alle soorten van geluidshinder worden bekeken blijkt dat bijna 20% van de Nederlanders langdurig geluidhinder ervaren of regelmatig hun slaap verstoord wordt, wat ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid.

 

Complexe materie

Geluid is een complexe materie en wordt vaak onduidelijk omschreven in bestekken. Er is veel verwarring over begrippen en geluidwaarden. Bovendien is het achteraf lastig te zien hoe geluidwerend een deur is. GND verstrekt helderheid over de mate van geluidwerendheid. Enerzijds door de begrippen helder te definiëren, anderzijds door met herkenbare labels en zekerheidsklassen te werken.

 

Waarden van geluidsisolatie

GND communiceert de waarden op een eenduidige manier naar de markt:

 

  • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden;
  • Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden;
  • Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets vergeleken worden met de gevraagde waarde.

 

Herkenbaarheid

Geluidwerende deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het GND-zekerheidslabel met QR code in de hangzijde van de deur. Daarmee is eenvoudig de afkomst en prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur te controleren.

 

Kijk voor uitleg over de labeling van geluidwerende deuren naar onderstaand filmpje.