Een deur is maar gewoon een deur, tot je last hebt van geluid!

GND verstrekt helderheid over geluidwerendheid

Geluidsisolatie is cruciaal voor de gezondheid, het welzijn en de concentratie van mensen in hun woon- en werkomgeving. De verstedelijking neemt verder toe, we gaan meer thuiswerken, de bouwopgave is enorm, de drukte in steden stijgt waarmee de (geluids)druk op de schaarse ruimte verder toeneemt.

 
 
Gezondheidseffecten door geluidhinder worden sterk onderschat

Het aantal mensen dat getroffen wordt door geluid en de ernst van het effect neemt verder toe. Van gevoelens van ongemak door hinder en verstoring, oplopend naar verhoogde stress en risicofactoren als hoge bloeddruk, te hoog cholesterolgehalte naar verstoring door ziektes als slaapverstoring, hart- en vaatziekten en uiteindelijk naar sterfte. Als alle soorten van geluidshinder worden bekeken blijkt dat bijna 20% van de Nederlanders langdurig geluidhinder ervaart, wat ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid.

Complexe materie

Geluid is een complexe materie en wordt vaak onduidelijk omschreven in bestekken. Er is veel verwarring over begrippen en geluidswaarden. Bovendien is het achteraf lastig te zien hoe geluidwerend een deur is. GND verstrekt helderheid over de mate van geluidwerendheid. Enerzijds door de begrippen helder te definiëren, anderzijds door met herkenbare labels en zekerheidsklassen te werken.

Waarden van geluidsisolatie

Geluidsisolatie kunnen we in diverse waarden uitdrukken. GND en de aangesloten fabrikanten communiceren de waarden op een eenduidige manier naar de markt en hanteren hierbij als basis de Rw,p-waarde:

  • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.
  • Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.
  • Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets vergeleken worden met de gevraagde waarde.
Aanbevolen prestaties geluidwerende deuren

Voor de woningbouw zijn concrete eisen ten aanzien van geluid vastgelegd in het Bouwbesluit. Voor overige situaties zoals publieke gebouwen, kantoren, leisure, scholen of de zorgsector is dit niet het geval. Voor deze situaties heeft GND samen met Peutz een adviestabel opgesteld waarin is terug te vinden waar welke geluidsklasse wordt geadviseerd.

Herkenbaarheid

Geluidwerende deuren van bij GND aangesloten fabrikanten zijn te herkennen aan het GND-zekerheidslabel met QR code in de hangzijde van de deur. Daarmee is eenvoudig met een smartphone de afkomst en prestaties op het gebied van geluid-, brand-, rook- en inbraakwerendheid van de deur te controleren.

Webinar geluidwerende deuren terugkijken 

Dit najaar heeft GND het Webinar Geluid georganiseerd waarin alle eerder genoemde onderwerpen over geluidwerende deuren en kozijnen, door specialisten van Peutz, GND en DGMR, aan de orde zijn geweest en vragen van kijkers zijn beantwoord. U kunt dit webinar hieronder terugkijken:

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie