Hoe duurzaam is EPDM dakbedekking?

Circulair Bouwen met EPDM

De toenemende belangstelling voor duurzaamheid heeft er toe geleid dat het begrip "duurzaamheid" is gedevalueerd. Iedereen claimt duurzaam bezig te zijn, terwijl een gedegen onderbouwing vaak ontbreekt. Hoe zit dit bij EPDM dakbedekking?

De afgelopen jaren is het marktaandeel van EPDM dakbedekking exponentieel gestegen. Wanneer we kijken naar de producteigenschappen van EPDM dakbedekking dan is dit niet verwonderlijk. Al snel zien we grote verschillen ten opzichte van bijvoorbeeld traditionele dakbedekking. Het blijkt dat met name op het gebied van duurzaamheid EPDM alternatieve producten ver achter zich laat.

 Bewezen gebruiksduur van meer dan 50 jaar

 Toe te passen in een circulair systeem

 Duurzaam gecertificeerd

 Recyclebaar tot een volwaardige grondstof

Duurzaamheid onderbouwd met certificaten

CARLISLE® Construction Materials levert met haar RESITRIX® en HERTALAN® twee duurzame EPDM dakbedekkingsystemen. Beide merken zijn DUBO®keur gecertificeerd en bezitten het Europese EPD certifcaat (Environmental Product Declaration).

Centraal bij het EPD certificaat staat de "Levenscyclusanalyse" (LCA). Hierbij worden alle fasen van het productieproces, alsmede de gebruikte grondstoffen onder de loep genomen. Aan de hand hiervan wordt de totale milieubelasting bepaald. De behaalde EPD scores behoren hierbij tot beste in de bouwsector. Dit maakt CARLISLE® Construction Materials de bewezen koploper als het gaat om duurzame dakbedekking.

Bij het DUBO®keur is de insteek iets anders, hier wordt de "schaduwprijs" berekend. Deze prijs komt tot stand door de kosten per m² te berekenen van het herstel van de totale milieubelasting veroorzaakt tijdens het productieproces.

Circulair bouwen met EPDM

De ultieme vorm van Duurzaam Bouwen is Circulair Bouwen. In 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan het VN verdrag van Parijs. Het uiteindelijke doel van dit verdrag is een Circulaire Economie in 2050. Om deze ambitie te bereiken heeft de overheid het rijksprogramma "Circulaire Economie: Nederland Circulair in 2050" opgesteld. De doelen zijn hierbij ambitieus: in 2030 50% minder gebruik van primaire grondstoffen en in 2050 een volledig Circulaire Economie. Ook op het gebied van Circulair Bouwen heeft u met EPDM dakbedekking een troef in handen. EPDM dakbedekking overstijgt vaak de levensduur van een gebouw. In dat geval kan een dakbedekking dus toe zijn aan zijn tweede leven. Het HERTALAN® RhinoBond systeem biedt hier uitkomst: een EPDM dakbedekking die eenvoudig te demonteren is en te hergebruiken.

Een andere vorm van circulariteit is devulcanisatie. Dit is een techniek waarbij een elastomeer weer wordt omgezet naar een plastomeer. Deze kan dan vervolgens weer als een volwaardige grondstof in het productieproces worden ingezet. Het enige probleem wat wij daarbij hebben, is de voorraad gerecycled materiaal: er is gewoonweg niet voldoende aanwezig door de lange gebruiksduur van EPDM. 

« Nieuws overzicht