JET BIK ontwikkelde custom made DC-Glas lichtstraat

Het motto van SintLucas is ‘zien leren doet leren’. De glazen buitengevel en de vele glazen binnenpuien zorgen voor de optimale transparantie en toetreding van daglicht. De multifunctionele aula en de oudbouw zijn verbonden door een gang met een esthetisch hoogwaardige lichtstraat. Onder toeziend oog van de architect wist JET BIK de DC-Glas lichtstraat custom made te ontwikkelen binnen de strikte en functionele specificaties. Dit houdt in dat de motorische aandrijving voor de dakvensters, die door de natuurlijke ventilatie zorgen, onzichtbaar in de constructie is opgenomen. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering werd een beroep gedaan op de kennis en flexibiliteit van JET BIK.

 

De ervaring

Hugo Stevens van Cepezed: “In de ontwerpfase hebben we het glazen dak met een andere partij ontwikkeld. Door de Europese aanbesteding was de aannemer vrij om alternatieven te zoeken en zijn we in gesprek geraakt met JET BIK. Dit heeft weer geleid tot een volledig nieuwe ontwikkeling van het dak. Vooral de te openen delen hebben nogal eens tot pittige gesprekken geleid. Het neem niet weg dat ik de samenwerking met JET BIK altijd als zeer plezierig heb ervaren. Altijd open voor andere meningen, altijd open voor het gesprek. Vanuit onze esthetische wensen en de technische mogelijkheden zijn we samen tot een prachtig glazen dak gekomen.”

 
De uitdaging

Het SintLucas College is een (V)MBO voor creatief-technische opleidingen. De locatie Eindhoven is sinds kort ondergebracht  in het voormalige Philips Natlab, dat is omringd door innovatieve bedrijven en organisaties in de maakindustrie. Om een uitdagende en ruimtelijke beleving te creëren is veel daglicht-toetreding in het complex gebracht. In een combinatie van verbouw en nieuwbouw onderging het historische gebouw hiervoor een transformatie met als sleutelwoorden: helderheid, interactie, transparantie en behoud van het monumentale karakter. Een van de uitdagingen was de constructieve scheiding van de nieuwbouw en de monumentale bouw terwijl het gebouw wel een herkenbare eenheid moet vormen.