Participatie Grondstoffenakkoord Carlisle Construction Materials BV

In het kader van een gezamenlijk Circulair Nederland heeft CCM BV zich onlangs gecommitteerd aan het Grondstoffenakkoord en zal CCM intensief betrokken zijn bij de transitieagenda's “Bouw” en “Kunststoffen”.

Het startpunt om samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan is centraal opgenomen in het “Grondstoffenakkoord”. Op basis van dit akkoord wordt verder gebouwd aan transitieagenda’s waarin de ambitie concreter wordt uitgewerkt. Iedere participant aan dit akkoord draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

Carlisle Construction Materials BV gelooft in een transitie van een Lineair naar Circulair Bouwmodel en als rol van producent hebben zij de middelen en kennis in huis om hier handen een voeten aan te geven. Met meer dan 50 jaar ervaring als producent van homogene EPDM folie zijn zij al jarenlang een voorloper met het leveren van een duurzaam bouwproduct. Met de huidige ontwikkelingen die zij zien in o.m. de transitieagenda’s zien zij volop mogelijkheden.

Samen op weg naar een circulair Nederland

n 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan het VN verdrag van Parijs. Het uiteindelijke doel van dit verdrag is een Circulaire Economie in 2050. Om deze ambitie te bereiken heeft de overheid het rijksprogramma “Circulaire Economie: Nederland Circulair in 2050″ opgesteld. De doelen zijn hierbij ambitieus: in 2030 50% minder gebruik van primaire grondstoffen en in 2050 een volledig Circulaire Economie.

Nederland Circulair in 2050

« Nieuws overzicht