Perfect voor kleine utilitaire installaties (configuratie in het verdeelbord) maar ook voor grotere toepassingen waarbij de communicatie buiten de schakel- en verdeelinrichting gaat

Het nieuwe energiebeheersysteem EMS-CX³ (Energy Management System) dat Legrand Nederland introduceert, is een laagdrempelig systeem waarmee installaties klaar zijn voor een efficiënt energiebeheer. Er is daarnaast niet langer sprake van een passieve schakel- en verdeelinrichting, maar wordt er een “intelligent verdeelbord” gecreëerd dat doelbewust gecontroleerd en gestuurd wordt.

 

Dit systeem leent zich perfect voor kleine utilitaire installaties (configuratie in het verdeelbord) maar ook voor grotere toepassingen waarbij de communicatie buiten de schakel- en verdeelinrichting gaat. In dit laatste geval loopt de communicatie vanuit de PC of webserver over het LAN-/WAN-netwerk. Het systeem is bovendien geschikt voor de configuratie van heel grote installaties op meerdere locaties.

 

Supervisie met slechts 4 producten
 • Hardware

  • Meetmodules: deze producten zonder uitleesvenster zijn volwaardige multimeters, die een aanzienlijk aantal elektrische parameters kunnen opmeten, met een gegarandeerde nauwkeurigheid van 0,5% en met slechts een breedte van één module.
  • Statusrapportage modules: deze één-module brede componenten geven je een zicht op de status van bepaalde beveiligingscomponenten.
  • Bedieningsmodules: sturen vanop afstand modulaire- en vermogensapparaten aan.
 • Software
  De Legrand Supervisie software is via licentiesleutels verkrijgbaar en wordt geïnstalleerd op een specifiek toegewezen PC. De software laat toe:
  • simulatie van het elektrische verdeelbord met de te voorziene communicatiemodules,
  • adressering van de modules,
  • testen van de installatie bedienen van de betrokken kringen (in-/uitschakelen),
  • uitlezen in real-time van alle metingen, foutmeldingen
  • consulteren van de eventsgeschiedenis,
  • raadplegen per zone of per type gebruiker van de diverse informatie,
  • exporteren van de data voor een vrij te kiezen periode met een ‘sample snelheid’ van 15 minuten tot een maand,
  • genereren van automatische rapporten (maandelijks of jaarlijks) op overhead- of detailniveau.

 

Webservers

Veelal is een specifiek toegewezen PC niet de beste oplossing en gaat men over naar het gebruik van een Legrand Energie webserver. Hiermee kan elk apparaat dat een internet browser heeft (o.a. smartphone of tablet) op afstand de diverse meetgegevens op vragen of handelingen uit voeren.

 

Mini-programmator

Ten slotte kan men voor kleinere installaties beslissen geen gebruik te maken van een PC of webserver en om het EMS-CX³ systeem dus lokaal (in het verdeelbord) te houden dankzij een mini-programmator.