Brandweerliften

De brandweerlift is tijdens brand voor de brandweer toegankelijk

Als brandweerlieden tijdens het gebruik van de brandweerlift toch opgesloten raken, moet er evacuatie mogelijk zijn door middel van ladders en luiken. De snelheid van de lift is ook van belang, het hoogste niveau van het gebouw moet binnen 1 minuut bereikt zijn.

Aanvalsroute

Tijdens het ontwerp van het gebouw wordt de brandweer betrokken om de brandweerlift bij de aanvalsroute bij brand te verwerken. Als een verblijfsgebied zich 20 meter boven peil bevindt moet er een brandweerlift in het gebouw worden opgenomen. Het aantal brandweerliften is afhankelijk van de grootte van het verblijfsgebied en de brandcompartimenten waarin de verblijfsgebieden en de brandweerliften vallen. Onder 20 meter wordt ook geƫist dat een brandweerlift wordt toegepast, als er zich in het verblijfsgebied minder zelfredzame mensen bevinden, of als het woonoppervlak groter is dan 500 m2. In de liftschacht zelf worden nabij de schachtdeuren bevestigingspunten als bouwkundige voorzieningen voor bevrijdingsmiddelen aangebracht.

Afmetingen

De afmeting van de brandweerlift zelf is ook aan voorschriften gebonden. De kooiafmetingen moeten minimaal 1,05 x 1,35 meter zijn, met een minimaal hefvermogen van 630 kg. Als de brandweerlift altijd toegankelijk is en voor evacuatie wordt gebruikt, moet het hefvermogen minimaal 1.000 kg zijn, met minimale kooiafmetingen van 1,05 x 2,05 meter.

Programma van eisen

Voor een brandweerlift moet een Programma van Eisen worden opgesteld, zoals voor andere brandveiligheidsinstallaties. Het doel van dit PvE is om in een vroeg stadium tot een afstemming te komen tussen de principaal en o.a. de brandweer over de uitvoering van de brandweerlift. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de compartimentering van de schachten en de voorportalen, de wijze van bevrijding bij opsluiting, de benodigde stopplaatsen, eventuele aansluiting of brandmeldinstallaties en de elektrische voeding (noodstroomvoorziening).

Meer gedetailleerde informatie omtrent de eisen aan brandweerliften wordt gegeven in artikel 2.184 van het Bouwbesluit en NEN-EN 81-72. Ook is NPR 2576 van toepassing, over het behoud van de functie van de brandweerlift (of ontruimingslift) tijdens brand.

Naar Basiskennis Bouwkunde Liften, algemeen

Of ga door naar Thema Brandveiligheid

« Nieuws overzicht