Beveiligingscamera's

Met bewakingscamera's wil men over het algemeen vooral criminaliteit bestrijden.

In grote gebieden die moeilijk tot in alle hoekjes en ten alle tijden in de gaten gehouden kunnen worden, zoals vliegvelden, stations, stadions en langs wegen wordt het in kaart brengen van strafbare feiten een stuk makkelijker door de toepassing van beveiligingscamera's. Op grote en kleine bedrijventerreinen worden voor de veiligheid ook camera's toegepast. Die hoeven overigens niet altijd buiten opgehangen te worden, maar kunnen ook binnen worden opgesteld.

Product vinden? >> Beveiligingscamera's op NBD-Online
Hoeveel camera's?

Hoeveel beveiligingscamera's er nodig zijn, is afhankelijk van een aantal factoren. De vorm van het terrein speelt een rol, of er veel inhammen of dode hoeken zijn waar aparte camera's moeten worden opgesteld. Ook het type van de camera speelt een rol, de hoek die de lens in beeld kan brengen en de scherpte ervan (vooral ook in het donker). Voor de aansluiting van de camera's moet een netwerk worden aangelegd, waarmee ze op stroom worden aangesloten en waardoor de beelden verzonden worden (kan gecombineerd worden).

 
Bewaking of toezicht

Als met behulp van beveiligingscamera's een terrein of een gebouwdeel constant in de gaten wordt gehouden, spreekt men van toezicht, dat vaak door handhavers van de wet wordt toegepast. Bij bewaking wordt er ook constant gefilmd, maar worden de beelden alleen terug bekeken als men bij inspectie een afwijkende situatie aantreft of er melding wordt gedaan van een strafbaar feit. De camerabeelden verschaffen dan inzicht in wat er is gebeurd en eventueel wie daar bij betrokken waren.

Big brother?

Hoewel we ons veiliger voelen als er goed op slechtwillenden wordt gelet, bekruipt sommigen toch hetzelfde gevoel als tijdens het lezen van '1984' van George Orwell, oftewel 'Big brother is watching you'. Tegenstanders van de toenemende toepassing van camerabewaking pleiten dan ook om die groei aan banden te leggen. Maar hoe gaat Nederland er eigenlijk mee om? Wij handhaven in het geval van camerabewaking het Europees gedrag voor de rechten van de mens. Dat houdt in dat als er beveiligingscamera's worden toegepast, dat ook met signalering op bordjes kenbaar gemaakt moet worden. Daarnaast moet men uit kunnen leggen welk probleem er bestreden wordt door camera's op te hangen en hoe zich dat verhoudt tot het probleem.

Zodra beelden eenmaal zijn gemaakt, gaat de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht, waarvan de naleving door Autoriteit Persoonsgegevens wordt uitgevoerd. Dat houdt onder andere een maximale bewaartermijn voor bewakingsbeelden in. Als hieraan wordt voldaan, hoeft er geen melding worden gemaakt van het toepassen van bewakingscamera's en vallen de meeste systemen onder een vrijstelling.

Tot hoe ver kan het gaan...

Het is de bedoeling dat in China in 2020 een controlesysteem operationeel gaat worden dat werkelijk alles bijhoudt. Door middel van camera's en gezichtsherkenning wil men daar bij gaan houden of bijvoorbeeld iemand wel eens door rood loopt, of je het afval wel op tijd aan de straat zet en moet iedereen gaan betalen met een betalingssysteem om financiƫle betrouwbaarheid te monitoren. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn, van het mislopen van een baan of het niet krijgen van een lening tot naming and shaming op billboards in de stad.

Terug naar >> Themapagina Buitenruimte

Bronnen

Wikipedia: Bewakingscamera

NOS: In China krijg jij straks als brave burger een goede score

« Nieuws overzicht