Wat betekenen de ontwikkelingen rond "Van het gas los" en de klimaatdoelstellingen voor de manier waarop woningen verwarmd worden?

Aanleiding voor deze vraag is het Manifest dat op 29 maart 2018 overhandigd is aan de 2e Kamer. De visie van ATAG Verwarming op de verduurzaming van de Nederlandse woningen.

 

Is er nog ruimte voor de cv-ketel in 2021 voor ‘verwarming’ van Nederlandse woningen?

De cv-ketel wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe zgn. hybride verwarmingssystemen, waarin een warmtepomp het grootste deel van de verwarming voor haar rekening zal nemen. De cv-ketel ondersteunt slechts in die gevallen, wanneer er een verhoogde warm water behoefte is, dan wel extra warmte noodzakelijk is bij strenge vorstperioden. Op deze manier wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling om in 2050 CO2 neutraal te zijn.

 

Hoe kun je er voor zorgen dat de verwarmingseisen van All Electric worden gehaald?

Wij denken niet in technieken, maar in het doel: CO2 neutraal zijn in 2050. Hiervoor zijn meerdere technieken geschikt. All Electric is een van deze mogelijkheden. Echter niet overal is all-electric toepasbaar. De verwarmingseisen aan All-Electric hebben niet alleen te maken met product- technische specificaties maar ook het geven van de juiste voorlichting aan de consument en het kennisniveau van de installateur vwb de WP-technieken te vergroten. De rol van een duurzame installatie ligt vooral in het uiteindelijk aardgasloos maken van een woning.

 

Wat betekenen de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld voor de huidige productlijnen die jullie aanbieden?

Geen vooringenomen keuze voor wat betreft energiedrager en techniek, maar keuzes worden gemaakt op basis van een maximale reductie van de CO2 uitstoot tegen minimale kosten. Van bron tot gebruiker. En hierbij wordt geen enkele samenwerking tussen energievormen uitgesloten. Alleen op deze manier gaan we ‘vol gas naar CO2 neutraal’.

 

Hoe kunnen jullie producten bijdragen aan de milieueisen die voor het verwarmen in gebouwen worden gesteld?

Hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Nederland ‘omzetten’ naar All-Electric is – lettend op de huidige omstandigheden – nu nog niet mogelijk. Dit levert problemen op in de energievoorziening, aangezien het bestaande elektriciteitsnetwerk op dit moment nog niet beschikt over de juiste capaciteit.

 

Als lid van de brancheorganisatie VFK – de vereniging van ketel fabrikanten - zal ATAG maximaal inzetten op het realiseren van duurzame comfortabele hybride verwarmingssystemen. Op deze manier zal een versnelde verduurzaming  van de warmtevraag van de Nederlandse woningvoorraad plaatsvinden. Zo is het mogelijk om zo snel mogelijk naar een CO2-neutrale leefomgeving te gaan.

 

Welke factoren zijn volgens u doorslaggevend voor het zo energiezuinig mogelijk verwarmen van woningen en kantoren nu en in de toekomst?

Kijk goed naar de bestaande situatie en vergeet vooral niet het isolatieniveau van de woning/het kantoor. Begin volgens de letters van de Trias Energetica en ga vanuit hier werken aan het energiezuinig verwarmen van het gebouw. Denk hierbij vooral niet in technieken, maar in het uiteindelijke doel, CO2 neutraal in 2050.