De transitie, hoe staan we er nu precies voor?

Update 29 april 2019 - Het Bouwbesluit verwijst naar de Energie Prestatie Coëfficiënt volgens NEN 7120. De NTA 8800 gaat die norm vervangen en zal in 2020 aangewezen worden in de regelgeving.

Het Bouwbesluit stelt in artikel 5.2 eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.

 

Energie Prestatie Coëfficiënt

De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

 

 

EPC

Woningen en woongebouwen

0,4

Bijeenkomstfunctie

1,1

Celfunctie

1,0

Gezondheidszorgfunctie met bedgebied

1,8

Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied

0,8

Kantoorfunctie

0,8

Logiesfunctie in logiesgebouw

1,0

Onderwijsfunctie

0,7

Sportfunctie

0,9

Winkelfunctie

1,7

 

Om te voorkomen dat te zwakke bouwdelen in de EPC berekening gecompenseerd kunnen worden door energieverslindende oplossingen, gelden daarnaast voor nieuwbouw de volgende minimaal aan te houden warmteweerstanden per bouwdeel (volgens Bouwbesluit tabel 5.1):

 

  Rc-waarde

Vloeren

3,5 m2K/W

Gevels

4,5 m2K/W

Daken

6,0 m2K/W

Op naar BENG in 2020

De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw. De EPC-norm zoals we die nu kennen wordt in 2020 vervangen door de ‘BENG’-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en wordt opgenomen in de NTA 8800. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) komt in de plaats van NEN 7120.

 

Ingangsdatum

De ambitie was om NTA 8800 per 1 januari 2020 in te laten gaan in de regelgeving. Maar vanwege de vertraging die de ontwikkeling van de software voor de NTA 8800 heeft opgelopen, wordt die datum naar verwachting niet gehaald. 1 juli 2020 is realistischer, maar dat is door minister Ollongren nog niet bevestigd. In juni 2019 komt er een brief over BENG en de invoeringsdatum.

 

Handreiking

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handreiking ontwikkeld voor het berekenen van de indicatoren van zeer energiezuinige woningen en utiliteitsgebouwen op basis van de huidige bepalingsmethode NEN 7120. De volgende indicatoren worden gebruikt om de eisen te beschrijven van BENG:

 

  1. De maximale energiebehoefte van het gebouw: daarmee wordt de hoeveelheid energie bedoeld, die nodig is voor het compenseren van energieverlies door transmissie en ventilatie, om een comfortabel binnenklimaat te bereiken;
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik: gaat over de energie die nog mag worden opgewekt uit niet-hernieuwbare bronnen;
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie: dat is de opbrengst van zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels etc (met aftrek van de energie die een toestel zelf gebruikt).

 

De wettelijke eisen die per 1 januari 2020 voor alle nieuwbouw gaan gelden, zijn ook al bekend gemaakt. Daarbij wordt aangemerkt dat ze nog niet definitief zijn.

Gebouwfunctie

Indicator 1

Energiebehoefte
kWh/m2.jr

Indicator 2

Primair fossiel
energiegebruik kWh/m2.jr

Indicator 3

Aandeel hernieuwbare
energie %

 

juli 2015

nov. 2018

juli 2015

nov. 2018

juli 2015

nov. 2018

Woningen en woongebouwen

25

70

25

Grondgebonden: 30

Appartementen: 50

50

Grondgebonden: 50

Appartementen: 40

Utiliteits-gebouwen

50

 

25

 

50

 

Onderwijs-gebouwen

50

 

60

 

50

 

Gezondheids-zorggebouwen

65

 

120

 

50

 

 

Bronnen: RVO - Wettelijke eisen BENG, RVO BENG-ontwikkelingen, Vakblad Warmtepompen, Cobouw

 

Naar Themapagina Isolatie