De transitie, hoe staan we er nu precies voor?

Update 30 april 2021 - Tot 31 december 2020 verwees het Bouwbesluit naar de Energie Prestatie Coëfficiënt volgens NEN 7120. De NTA 8800 vervangt die norm sinds 1 januari 2021.

Het Bouwbesluit stelt in artikel 5.2 eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.

 

Energie Prestatie Coëfficiënt

De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC lag vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm gold voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

 

 

EPC

Woningen en woongebouwen

0,4

Bijeenkomstfunctie

1,1

Celfunctie

1,0

Gezondheidszorgfunctie met bedgebied

1,8

Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied

0,8

Kantoorfunctie

0,8

Logiesfunctie in logiesgebouw

1,0

Onderwijsfunctie

0,7

Sportfunctie

0,9

Winkelfunctie

1,7

 

Om te voorkomen dat te zwakke bouwdelen in de EPC berekening gecompenseerd kunnen worden door energieverslindende oplossingen, gelden daarnaast voor nieuwbouw de volgende minimaal aan te houden warmteweerstanden per bouwdeel (volgens Bouwbesluit tabel 5.1):

 

  Rc-waarde

Vloeren

3,5 m2K/W

Gevels

4,5 m2K/W

Daken

6,0 m2K/W

Op naar BENG

De bepaling van de EPC lag tot 31 december 2020 vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm gold voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw. De EPC-norm is per 1 januari 2021 vervangen door de ‘BENG’-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) die is opgenomen in de NTA 8800. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) komt in de plaats van NEN 7120.

 

Ingangsdatum: 1 januari 2021

De ambitie was om NTA 8800 per 1 januari 2020 in te laten gaan in de regelgeving. Maar vanwege de vertraging die de ontwikkeling van de software voor de NTA 8800 heeft opgelopen, werd die datum niet gehaald; 1 juli 2020 leek op 11 juni 2019 volgens de ministerraad realistischer. Op 9 januari 2020 werd echter een kamerbrief uitgebracht waarin wordt aangekondigd dat de NTA 8800 pas op 1 januari 2021 ingaat. Als reden werd opgegeven dat ook recente ontwikkelingen omtrent stikstof en PFAS zorgvuldig moeten worden geïmplementeerd.

 

Indicatoren

De volgende indicatoren worden gebruikt om de eisen te beschrijven van BENG:

 

  1. De maximale energiebehoefte van het gebouw: daarmee wordt de hoeveelheid energie bedoeld, die nodig is voor het compenseren van energieverlies door transmissie en ventilatie, om een comfortabel binnenklimaat te bereiken;
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik: gaat over de energie die nog mag worden opgewekt uit niet hernieuwbare bronnen;
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie: dat is de opbrengst van zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels etc (met aftrek van de energie die een toestel zelf gebruikt).

 

De wettelijke eisen die met de ingangsdatum voor alle nieuwbouw gaan gelden, zijn als volgt:

Gebouw
functie

Indicator 1

Energiebehoefte
kWh/m2.jr

Indicator 2

Primair fossiel
energiegebruik kWh/m2.jr

Indicator 3

Aandeel hernieuwbare
energie %

 

juli 2015

nov. 2018

juni 2019

juli 2015

nov. 2018

juli 2015

nov. 2018

Woningen en woongebouwen

25

70

55

25

Grondgeb.: 30

Appart.: 50

50

Grondgeb.: 50

Appart.: 40

Utiliteits-gebouwen

50

 

 

25

 

50

 

Onderwijs-gebouwen

50

 

 

60

 

50

 

Gezondheids-zorggebouwen

65

 

 

120

 

50

 

 

Bronnen: RVO - BENG-eisen bekend, RVO - Wettelijke eisen BENG, RVO BENG-ontwikkelingen, Vakblad Warmtepompen, Cobouw

 

Naar Themapagina Isolatie