Sinds januari 2021: van EPC naar BENG

De transitie, hoe staan we er nu precies voor?

Update 11 augustus 2021 - Tot 31 december 2020 verwees het Bouwbesluit naar de Energie Prestatie Coëfficiënt volgens NEN 7120. De NTA 8800 vervangt die norm sinds 1 januari 2021.

Het Bouwbesluit stelt in artikel 5.2 eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.

Energie Prestatie Coëfficiënt

De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC lag vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm gold voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw.

EPC

Woningen en woongebouwen

0,4

Bijeenkomstfunctie

1,1

Celfunctie

1,0

Gezondheidszorgfunctie met bedgebied

1,8

Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied

0,8

Kantoorfunctie

0,8

Logiesfunctie in logiesgebouw

1,0

Onderwijsfunctie

0,7

Sportfunctie

0,9

Winkelfunctie

1,7

Om te voorkomen dat te zwakke bouwdelen in de EPC berekening gecompenseerd kunnen worden door energieverslindende oplossingen, gelden daarnaast voor nieuwbouw de volgende minimaal aan te houden warmteweerstanden per bouwdeel (volgens Bouwbesluit tabel 5.1):

 Rc-waarde

Vloeren

3,5 m2K/W

Gevels

4,5 m2K/W

Daken

6,0 m2K/W

Op naar BENG

De bepaling van de EPC lag tot 31 december 2020 vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm gold voor zowel nieuwbouw van woningen als utiliteitsbouw. De EPC-norm is per 1 januari 2021 vervangen door de ‘BENG’-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) die is opgenomen in de NTA 8800. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) komt in de plaats van NEN 7120.

Ingangsdatum: 1 januari 2021

De ambitie was om NTA 8800 per 1 januari 2020 in te laten gaan in de regelgeving. Maar vanwege de vertraging die de ontwikkeling van de software voor de NTA 8800 heeft opgelopen, werd die datum niet gehaald; 1 juli 2020 leek op 11 juni 2019 volgens de ministerraad realistischer. Op 9 januari 2020 werd echter een kamerbrief uitgebracht waarin werd aangekondigd dat de NTA 8800 pas op 1 januari 2021 in zou gaan. Als reden werd opgegeven dat ook recente ontwikkelingen omtrent stikstof en PFAS zorgvuldig moeten worden geïmplementeerd.

Indicatoren

De volgende indicatoren worden gebruikt om de eisen te beschrijven van BENG:

  1. De maximale energiebehoefte van het gebouw: daarmee wordt de hoeveelheid energie bedoeld, die nodig is voor het compenseren van energieverlies door transmissie en ventilatie, om een comfortabel binnenklimaat te bereiken;
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik: gaat over de energie die nog mag worden opgewekt uit niet hernieuwbare bronnen;
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie: dat is de opbrengst van zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels etc (met aftrek van de energie die een toestel zelf gebruikt).

De wettelijke eisen die met de ingangsdatum voor alle nieuwbouw gelden, zijn als volgt:

Energiebehoefte

Primair
fossiel
energiegebruik

Aandeel
hernieuwbare
energie

Verhouding Als/Ag*

[Kw/m2 · jr]

[Kw/m2 · jr]

[%]

Woonfunctie

 

 

 

Woonfunctie in een
woongebouw

Als/Ag ≤ 1,83

65

50

40

Als/Ag  > 1,83 en ≤ 3,0

55 + 30 x (Als/Ag  - 1,5)

Als/Ag  > 3,0

100 + 50 x (Als/Ag  - 3,0)

Woonwagen

100 + 30 x (Als/Ag  - 2,0)

60

50

Woonboot, ligplaats
van na 1-1-2018

80 + 30 x (Als/Ag  - 1,5)

50

50

Woonboot, ligplaats
van voor 31-12-2017

80 + 30 x (Als/Ag  - 1,5)

70

50

Andere woonfunctie

Als/Ag  > 3,0

100 + 50 x (Als/Ag  - 3,0)

30

50

Als/Ag  ≤ 1,5

55

Als/Ag  > 1,5 en ≤ 3,0

55 + 30 x (Als/Ag  - 1,5)

Bijeenkomstfunctie

 

 

 

Kinderopvang

Als/Ag  ≤ 1,8

160

70

40

Als/Ag  > 1,8

160 + 30 x (Als/Ag  - 1,8)

Andere bijeenkomst-
functie

Als/Ag  ≤ 1,8

90

60

30

Als/Ag  > 1,8

90 + 30 x (Als/Ag - 1,8)

Celfunctie

 

 

 

In een cellengebouw

Als/Ag  ≤ 1,8

160

120

30

Als/Ag  > 1,8

160 + 35 x (Als/Ag  - 1,8)

Andere celfunctie

Als/Ag  ≤ 1,8

160

120

30

Als/Ag  > 1,8

160 + 35 x (Als/Ag  - 1,8)

Gezondheidszorg

 

 

 

Met bedden

350

130

30

Zonder bedden

Als/Ag  ≤ 1,8

90

50

40

Als/Ag  > 1,8

90 + 35 x (Als/Ag  - 1,8)

Industrie

-

-

-

Kantoor

Als/Ag  ≤ 1,8

90

40

30

Als/Ag  > 1,8

90 + 30 x (Als/Ag  - 1,8)

Logiesfunctie

 

 

 

In een logiesgebouw

Als/Ag  ≤ 1,8

100

130

40

Als/Ag  > 1,8

100 + 35 x (Als/Ag  - 1,8)

Andere logiesfunctie

Als/Ag  > 3,0

100 + 50 x (Als/Ag  - 3,0)

40

50

Als/Ag  ≤ 1,5

55

Als/Ag  > 1,5 en ≤ 3,0

55 + 30 x (Als/Ag  - 1,5)

Onderwijs

Als/Ag  ≤ 1,8

190

70

40

Als/Ag  > 1,8

190 + 30 x (Als/Ag  - 1,8)

Sport

Als/Ag  ≤ 1,8

40

90

30

Als/Ag > 1,8

40 + 15 x (Als/Ag  - 1,8)

Winkel

Als/Ag ≤ 1,8

70

60

30

Als/Ag  > 1,8

70 + 30 x (Als/Ag  - 1,8)

Overige
gebruiksfunctie

-

-

-

Bouwwerk, geen
gebouw zijnde

-

-

-

*Verhouding Als/Ag is de verhouding tussen het verliesoppervlak (Als) en het gebruiksoppervlak (Ag) van een gebouw. Als deze verhouding ongunstig is, wordt de grenswaarde voor BENG-1 hoger.

Bronnen: RVO - BENG-eisen bekend, RVO - Wettelijke eisen BENG, RVO BENG-ontwikkelingen, Vakblad Warmtepompen, Cobouw

Naar Themapagina Isolatie
« Nieuws overzicht