Groot en onbekend energiebesparingspotentieel snel, goedkoop en makkelijk te ontginnen

Pak energieverspilling aan bij de bron: voorkom onnodige warmteverliezen.

Nadat minister Wiebes maandag bekend kon maken dat de opwekking van energie met windmolens zonder subsidie mogelijk is, wacht hem woensdag tijdens de beurs DUURZAAM VERWARMD een nieuwe verrassing. TONZON heeft ontdekt dat een enorm energiebesparingspotentieel snel, makkelijk en goedkoop te benutten is. Geen laaghangend fruit maar keiharde noten voor het oprapen. Deze ontdekking was mogelijk omdat in de huidige energieboekhouding (warmteverliesberekeningen)  er vanuit wordt gegaan dat alle warmte die uit het gas wordt gehaald ook daadwerkelijk op de plaats van bestemming wordt afgegeven. Dat is echter geenszins het geval. Soms komt zelfs minder dan de helft effectief aan.

Veel opgewekte warmte gaat onbenut verloren

Bij opwekking, transport en afgifte van warmte gaat vaak veel warmte onbenut verloren. Stookruimtes van grote gebouwen zijn anno 2018 nog overmatig warm, terwijl dat helemaal niet nodig is. Warmte die onbenut verloren gaat omdat deze ruimtes vaak naast of op het gebouw zijn geplaatst.Ook tijdens het transport gaat vaak veel warmte onbenut verloren. Wanneer de transportleidingen door kruipruimtes gaan, verliest het water soms wel 10 graden voordat het weer boven de vloer komt, zelfs als de buizen zijn voorzien van buisisolatie. Buisisolatie heeft het nadeel dat naarmate de isolatie dikker wordt, er steeds meer materiaal nodig is terwijl de meeropbrengst steeds lager wordt.  Voor dit probleem heeft TONZON HR-Bandagefolie ontwikkeld. Het bestaat uit een sterke kunststoffolie met een zeer lage emissie voor warmtestraling. Dit kan eenvoudig om bestaande buisisolatie worden gewikkeld en reduceert de warmtestraling van de buisisolatie met circa 96%. Het water komt nu met een hogere temperatuur op de plaats van bestemming aan. Dat geldt ook voor het retourwater bij verwarmingssystemen. Dat betekent dat de CV-ketel een kleiner temperatuurverschil hoeft te overbruggen om water van een bepaalde temperatuur door een gebouw te laten circuleren. Ook bij ringleidingsystemen voor warm (douche)water kan hiermee op simpele wijze veel energie worden bespaard. Wanneer kanalen van luchtverwarming door onverwarmde ruimtes (kruipruimte/zolders) gaan dan zijn deze ruimte onnodig warm.

Inefficiënte warmteafgiftesystemen

Tenslotte zijn ook de warmteafgiftesystemen (vloerverwarming of radiatoren) verre van efficiënt. Radiatoren zijn meestal geplaatst tegen de buitengevel en stralen de warmte niet alleen naar voren maar ook naar de buitenmuur. Een groot deel van deze warmte gaat onbenut naar buiten verloren. Voor dit probleem heeft TONZON HR-Radiatorfolie ontwikkeld die achterop de radiator zelf wordt aangebracht en zo onzichtbaar zijn energiebesparend werk doet. Bij vloerverwarming wordt de vloer verwarmd door buizen in de vloer. Een deel van deze warmte gaat onbenut verloren naar de kruipruimte en komt dus ook al niet op de plaats van bestemming. Bij vloeren zonder vloerisolatie gaat soms meer dan de helft onbenut naar de kruipruimte verloren. Warmtebeelden laten zien dat ook bij nieuwbouwvloeren veel meer warmte aan de onderkant verloren gaat dan waarmee in de huidige bouwwetenschap rekening wordt gehouden. Dat verklaart waarom nieuwe woningen met vloerverwarming veel meer gas verbruiken dan hetzelfde type zonder. Voor dit probleem heeft TONZON het Thermoskussen ontwikkeld dat als enige isolatiemateriaal de warmtestraling van de vloer trapsgewijs tot vrijwel nul reduceert.

Dicht de lekken, behaal de doelstelling

Met het efficiënt afdichten van de onnodige warmtelekken bij opwekking, transport en afgifte kan de totale energiebesparingsdoelstelling van het oude energieakkoord worden geëvenaard. Voor het transport van de benodigde materialen zijn geen vrachtauto’s nodig. De energie nodig voor grondstof, productie, verpakking transport en applicatie is daardoor vaak al binnen enkele winterdagen terugverdiend.

« Nieuws overzicht