Directeur Henk Breel van Stichting Garantie Deuren GND praat ons bij over brandwerende en rookwerende deuren.

Om een gebouw brand- en vluchtveilig te maken worden gebouwdelen onderverdeeld in brandcompartimenten met daarin brandwerende deuren. Deze hebben weerstand tegen vuur zodat branddoorslag wordt uitgesteld.

 

Brandwerende deuren

Op het gebied van testen op brandwerendheid van voetgangersdeuren gelden in Nederland 2 normen: Brandwerende deuren inclusief kozijnen worden in Nederland getest volgens NEN 6069:2016. Deze norm verwijst naar de Europese norm voor brandwerende deuren, de EN 1634-1. Daarnaast wordt in de bijlage van NEN 6069:2011 nog verwezen naar de norm NEN 6069:2005. Deze verwijzing naar NEN 6069:2005 zal in de toekomst alleen voor bestaande bouw van toepassing zijn. Ten opzichte van de oude norm, is de testmethode van de nieuwe EN 1634-1 beduidend zwaarder. Na een overgangsperiode zal eind 2019 uitsluitend de EN 1634-1 geldig zijn. De norm wijst drie criteria aan aangaande brand namelijk, E = vlamdichtheid, W = thermische isolatie op warmtestraling en I = thermische isolatie op temperatuur. Voetgangersdeuren moeten in Nederland voldoen aan de criteria EW. In Nederland worden deuren geclassificeerd in 0, 30, 60, 90 en 120 minuten brandwerend.

 

De overstap naar de Europese norm heeft één belangrijke consequentie: de deurenindustrie heeft aanpassingen moeten doen in deurconstructies. De bestaande/oude constructies zijn simpelweg niet in staat te voldoen aan de nieuwe beproevingsmethode. Speciale vullingen, onbrandbare regels, verschillende opschuimende materialen; een brandwerende deur is inmiddels een complex product geworden. De bij GND garantiedeuren aangesloten fabrikanten hebben de meerderheid van hun brandwerende deuren met succes getest volgens de zwaardere Europese Norm NEN-EN 1634-1.

 

Rookwerende deuren

In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het BBL bevat in tegenstelling tot het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan ‘echte’ rookwerendheid. Daar hoort de volgende classificatie bij:

 

  • Sa (rookwerend bij omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd): eis die vooral in niet-slaapgebouwen wordt gesteld.
  • S200 (rookwerend bij 200 °C, ook wel warme rook genoemd): eis die vooral in slaap-gebouwen wordt gesteld zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven.
  • Geen eis: rookafscheidingen zijn niet meer brandwerend (tenzij het beschermde subBC’s en BC’s betreft).

Het BBL is de opvolger van het Bouwbesluit en andere besluiten en wordt naar verwachting in 2019 van kracht. Het concept-BBL is in juli 2016 reeds gepubliceerd, zodat de markt zich kan voorbereiden. Een aantal GND-deurenfabrikanten heeft een voorschot genomen op de nieuwe regelgeving door deuren zowel op brandwerendheid als op rookwerendheid volgens de Europese deurentest norm EN 1634-3 te testen.

 

Certificering van brand en rookwerende deuren

Op 1 november 2016 is de productnorm NEN-EN 16034 voor brand- en rookwerende deuren van kracht geworden en is ook de coëxistentieperiode van drie jaar ingegaan. Deurfabrikanten hebben hun assortiment of een deel daarvan al gecertificeerd volgens de NEN-EN 16034. Na certificatie is het toegestaan om de prestaties van de producten die op de markt gebracht worden te vermelden in een CE-markering en op een prestatieverklaring (DoP). De verplichting voor certificering geldt pas na het verstrijken van de overgangsperiode, dus na november 2019.

 

Deursets

Deuren worden volgens de nieuwe Europese norm getest als deurset (deur en kozijn) en moeten om in aanmerking te komen voor CE markering als complete set geleverd worden. De Nederlandse bouw kenmerkt zich door het inkopen van losse deuren en kozijnen en het assembleren hiervan op de bouwplaats. Vanuit het oogpunt van CE markering is dit niet toegestaan. Er moet de komende tijd dan ook aandacht komen voor het inkopen en logistiek inplannen van levering en montage van complete deursets.

 

Onderhoud en gebruik

Brandveiligheid gaat verder dan alleen het monteren van brand of rookwerende deursets. De brandwerend of rookwerende prestatie wordt in de praktijk regelmatig teniet gedaan door het verkeerd gebruik en niet herstellen van beschadigingen van de brand of rookwerende deur. Ook ná de ingebruikname van een gebouw is het belangrijk dat de deuren kunnen blijven functioneren en presteren waarvoor ze zijn bedoeld.

 

Herkenning van brand of rookwerende deuren

Een brandwerende deur is te herkennen aan het rode GND-garantielabel en daaronder geplaatste zekerheidslabel die in de hangzijde van de deur zijn opgenomen. Labels van voor 2016 zien er anders uit en hebben de kleuren grijs, blauw of rood.

De nieuwe labels (vanaf 2016) kunnen via de gratis ‘GND deur scanner’-app uitgelezen worden. Na het scannen van de QR-code op het label is in een oogopslag te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert. Op het prestatiescherm wordt aangegeven of de deur 30 of 60 minuten brandvertragend is. De rookwerendheid wordt met de classificatie Sa, S200 of 0 aangegeven.

 

Stichting Garantiedeuren GND

GND-garantiedeuren is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten. De aangesloten deurenproducenten maken zich samen sterk voor optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, het bevorderen van het vertrouwen tussen fabrikanten en hun afnemers en maatschappelijke thema's als veiligheid en duurzaamheid.

 

Meer weten over GND of het downloaden van de gratis app “GND deurscanner” ? Kijk op www.gnd.nl.