Grote toegevoegde waarde brandveiligheid

In geval van brand moeten mensen vanzelfsprekend snel en veilig een gebouw kunnen verlaten. Daarnaast is het essentieel dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft. Een effectief systeem voor rook- en warmteafvoer (RWA), tijdige branddetectie, alarmering van aanwezigen en brandweer zijn van levensbelang.

 

Rook- en Warmteafvoer (RWA)

Bij brand stijgt rook op. Hierdoor ontstaat er bovenin een gebouw een rooklaag die dikker en heter wordt. Door het efficiënt afvoeren van rook en warmte ontstaat minder snel gevaar voor gebouwgebruikers, hulpverleners en gebouwen.
Doeltreffende brandveiligheidsconcepten bestaan uit: RWA installaties, brandmeldinstallaties, compartimentering, ontruimingsinstallaties en certificering.

 

RWA installaties

Bij RWA installaties bestaat de keuze tussen een natuurlijk, hybride of mechanisch systeem voor rook- en warmteafvoer. Kingspan Light + Air|Brakel Atmos past bij voorkeur duurzame, natuurlijke oplossingen toe. Een natuurlijke RWA installatie zorgt ervoor dat rook en warmte op een natuurlijke wijze afgevoerd worden. Luchttoevoer vindt daarbij eveneens op natuurlijke wijze plaats. Natuurlijke RWA installaties werken op basis van de thermiek die optreedt bij een brand.

Indien het ontwerp van een gebouw - vanwege de indeling, hoogte en/of ruimte op dak/gevel - het niet toelaat dan kiezen we voor een hybride of mechanisch systeem.

Kingspan Light + Air|Brakel Atmos heeft een diversiteit aan rook- en warmte afvoer installaties zoals kleppenventilatoren en uitzetramen met een industriële dan wel een meer esthetische uitstraling. Deze zijn allen EN 12101-2 gecertificeerd.

 

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een brand in een vroeg stadium te ontdekken en te lokaliseren én om gebouwgebruikers en brandweer te alarmeren. Een RWA-systeem wordt aangestuurd vanuit een automatisch branddetectiesysteem.

 

Compartimentering

Het is wettelijk verplicht om gebouwen op te delen in brand- en rookcompartimenten. Deze zijn onmisbaar en vervullen een belangrijke functie: bij brand ontstaan kleinere gebouweenheden, zodat rook en brand zich niet of minder snel over een groot gebied kunnen verspreiden. Winkelcentra, verzorgingscomplexen, kantoren, industriële bedrijven en andere plaatsen met publieke functies vragen om een open gebouwstructuur. Vaak is het daarom niet wenselijk om hier vaste, in het oog springende, passieve rookscheidingen te plaatsen. Actieve, oprolbare rook- of brandschermen kunnen hier wel de gewenste openheid bieden en zorgen zo voor een esthetisch verantwoord eindresultaat.

 

Ontruimingsinstallatie

Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om bij brand, een bomalarm of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw(deel) mogelijk te maken. Het ontruimingsalarm kan aan iedereen in een gebouw worden gegeven door toonsignalen en/of gesproken woord. Tevens kan een ontruimingsalarm aan geselecteerde gebruikers van het gebouw gegeven worden door stil alarm. Bij de keuze van een stil of luid alarm (of een combinatie ervan) laat Kingspan Light + Air|Brakel Atmos zich op de eerste plaats leiden door hetgeen in de NEN 2575 is bepaald.

 

Certificering

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat er in een gebouw brandveiligheidsvoorzieningen worden toegepast die – in geval van brand – zorgen voor een veilige situatie. Om deze reden wordt er door eisende instanties steeds vaker geëist dat projecten gecertificeerd dienen te worden.

 

Meer over Kingspan Light + Air|Brakel Atmos

Voor meer informatie over Kingspan Light + Air|Brakel Atmos kunt u kijken op de website.