NEN 6065 en NEN 6066 vervangen door NEN-EN 13501-1

Sinds oktober 2017 zijn de NEN 6065 en NEN 6066 vervangen door NEN-EN 13501-1

Dat is nog vrij recent en de kans bestaat dus dit nieuws u nog helemaal niet bereikt heeft. Op vele websites en in productspecificaties komen we ook nog de verwijzigingen tegen naar NEN 6065 en het zal nog wel even duren voordat dat allemaal is bijgewerkt.

 
Hoe nu verder?

Het betekent niet dat we direct met de handen in ons haar moeten zitten. Gelukkig geeft het Bouwbesluit in artikel 2.80 uitsluitsel over hoe de oude brandklassen uit NEN 6065 vertaald kunnen worden naar NEN 13501-1. In de onderstaande tabel staat het overzichtelijk op een rij.

NEN 6065NEN-EN 13501-1
Brandklasse 1Brandklasse B
Brandklasse 2

Brandklasse B

Brandklasse C (in een niet besloten ruimte )

Brandklasse 3Brandklasse C
Brandklasse 4Brandklasse D
Brandklasse T1Brandklasse Cfl
Brandklasse T3Brandklasse Dfl

Met daarin:

Brandklasse volgens NEN-EN 13501-1

Bijdrage aan brand

Brandbaarheid

A1

geen enkele bijdrage

niet brandbaar

A2

nauwelijks bijdrage

vrijwel niet brandbaar

B

zeer beperkte bijdrage

heel moeilijk brandbaar

C

beperkte bijdrage

brandbaar

D

hoge bijdrage

goed brandbaar

E

zeer hoge bijdrage

zeer brandbaar

F

gevaarlijke bijdrage

uiterst brandbaar

 
NEN 6066 ook vervangen

In de vaart der volkeren is ook de NEN 6066 opgegaan in de NEN-EN 13501-1. Het bouwbesluit geeft daarvoor aan dat bij een rookproductie met een rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1 of 5,4m-1, die is vastgesteld volgens NEN 6066, mag worden uitgegaan van rookklasse S2 volgens NEN-EN 13501-1.

Meer informatie

>> Bouwbesluit artikel 2.80

>> NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

« Nieuws overzicht