...maar we willen geen kou lijden. Zonder warmte is een huis geen thuis, dus verwarming voorziet in een belangrijke behoefte.

Jan Henk van der Wijk, Marketing en Communicatie Manager van ATAG Verwarming Nederland B.V. geeft zijn visie op verwarming en hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan om een leefbare planeet te houden.


Wat betekent ‘Verwarming’ precies volgens jullie en waarom is dit begrip zo belangrijk?

Verwarming geeft warmte. En warmte is voor een mens een van de eerste levensbehoeften. Simpel gesteld; als het niet warm is in huis, is de gezelligheid en stemming ver te zoeken. Wat ATAG betreft is warmte dan ook gewoon een eerste levensbehoefte. En daarom erg belangrijk in het leven van ieder individu.


Hoe kun je er voor zorgen dat de verwarmingseisen van All Electric worden gehaald?

Wij denken niet in technieken, maar in het doel: CO2 neutraal zijn in 2050. Hiervoor zijn meerdere technieken geschikt. All Electric is een van deze mogelijkheden. Echter niet overal is all-electric toepasbaar. De verwarmingseisen aan All-Electric hebben niet alleen te maken met product- technische specificaties maar ook het geven van de juiste voorlichting aan de consument en het kennisniveau van de installateur vwb de WP-technieken te vergroten. De rol van een duurzame installatie ligt vooral in het uiteindelijk aardgas-loos maken van een woning.  


Wat betekenen de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld voor de huidige productlijnen die jullie aanbieden?

Geen vooringenomen keuze voor wat betreft energiedrager en techniek, maar keuzes worden gemaakt op basis van een maximale reductie van de CO2 uitstoot tegen minimale kosten. Van bron tot gebruiker. En hierbij wordt geen enkele samenwerking tussen energievormen uitgesloten. Alleen op deze manier gaan we ‘vol gas naar CO2 neutraal’.


Hoe kunnen jullie producten bijdragen aan de milieueisen die voor het verwarmen in gebouwen worden gesteld?

Hybride warmtepompen gaan een belangrijke rol spelen  in de energietransitie. Nederland ‘omzetten’ naar All-Electric is – lettend op de huidige omstandigheden – nu nog niet mogelijk. Dit levert problemen op in de energievoorziening, aangezien het bestaande elektriciteitsnetwerk op dit moment nog niet beschikt over de juiste capaciteit.


De huidige ATAG producten dragen bij aan verlaging van de CO2-uitstoot. De ATAG zonlichtsystemen maken gebruik van de ISDE subsidie regeling, waarbij het opwekken van duurzame warmte wordt gestimuleerd. 


Welke factoren zijn volgens u doorslaggevend voor het zo energiezuinig verwarmen van woningen en kantoren nu en in de toekomst?

Kijk goed naar de bestaande situatie en vergeet vooral niet het isolatieniveau van de woning/het kantoor. Begin volgens de letters van de Trias Energetica en ga vanuit hier werken aan het energiezuinig verwarmen van het gebouw. Denk hierbij vooral niet in technieken, maar in het uiteindelijke doel, CO2 neutraal in 2050.