Lage temperatuurverwarming

Bij gewone centrale verwarming loopt de watertemperatuur op tot 80-90 °C. De aanvoertemperatuur van water in lage temperatuur-verwarming ligt tussen 35-55 °C.

Deze aanpassing in de temperatuur van het aanvoerwater en besparing van energie werkt door in het gehele systeem:

Lage temperatuurradiatoren

Lage temperatuurradiatoren of lage temperatuurconvectoren (LT-radiator of LT-convector) zijn groter dan de conventionele radiatoren. Door de lage temperatuur gebruiken ze meer oppervlak om de warmte af te geven. Ook wordt er gespeeld met LT-radiatoren die minder water bevatten en/of warmte beter geleiden, waardoor ze al bij 35 °C effectief zijn.

Vloerverwarming en wandverwarming

Vloerverwarming en wandverwarming laten zich ook goed combineren met lage temperatuurverwarmingssystemen. Als er isolatiemateriaal achter (wandverwarming) of onder (vloerverwarming) onder de buizen wordt opgenomen, warmt het lage temperatuursysteem sneller op. Het beste resultaat boek je als de lage temperatuurvloerverwarming wordt gecombineerd met tegels of een andere steenachtige afwerkvloer. Het is wel te combineren met andere afwerkingen, zoals parket, linoleum of een vloerbedekking, maar alleen als de materialen een lage warmteweerstand hebben.

Lage temperatuurvloerverwarming en wandverwarming zijn eigenlijk alleen geschikt voor ruimtes die constant gebruikt worden, omdat de opwarmtijd lang is. Kamers die incidenteel gebruikt worden, kunnen beter van een LT-radiator voorzien worden.

Goede isolatie

Doordat lage temperatuurverwarming het huis langzamer, gelijkmatiger en constanter verwarmt, werkt dat alleen als de woning goed geïsoleerd is. Daardoor zou je zelfs de verwarming helemaal niet meer lager te hoeven zetten als je naar bed of de deur uitgaat, tenzij het een lange vakantie betreft. Door een goede isolatie gaat er namelijk nauwelijks warmte verloren.  

Wat heb je nodig voor LT-verwarming?

Naast de goede isolatie en LT-verwarmingslichamen kan lage temperatuurverwarming aan bijna alle HR-ketels met modulerende pomp en aan warmtepompen worden gekoppeld. Vergeleken met een traditionele centrale verwarming zal bij een LT-verwarming de pomp van de CV-ketel veel langer moeten pompen, waarschijnlijk het etmaal rond. Dan is een CV-ketel met een modulerende pomp een must, omdat die veel minder energie verbruikt. 

Warmtepomp

Lage temperatuurverwarming is bij uitstek geschikt om op een warmtepomp aan te sluiten. Het energieverbruik van een LTV-systeem valt met een elektrische warmtepomp lager uit dan met een gasgestookte CV-ketel, en huis heeft daarmee geen gas meer nodig (inclusief overstap op inductiekoken). Om ook de elektriciteitsrekening ook terug naar nul te brengen, bieden zonnepanelen een uitkomst.

Is LT-verwarming mogelijk met de bestaande CV-installatie?

Als je de maximale watertemperatuur van de CV-ketel terugbrengt tot of onder 55 °C, breng je in principe al lage temperatuurverwarming op gang. Dit kan overigens alleen als de HR-ketel ver terug ingeregeld kan worden en beter nog als de CV-ketel een modulerende pomp heeft (de verbruikte elektriciteit van een niet-regulerende pomp wordt voor het grootste deel omgezet in warmte, dat wordt gebruikt voor de verwarming van de woning; zonder zonnepanelen zal de elektriciteitsrekening hoger uitvallen en het milieu zwaarder belast worden).

Als het erg koud is in de winter, kun je de temperatuur bijvoorbeeld tijdelijk op 60-65 °C zetten. Als je bij deze lage temperaturen de watertemperatuur toch onder 55 °C wilt brengen, dan is het wel noodzakelijk om bestaande radiatoren te vervangen door LT-radiatoren of door radiatoren met een groter vermogen. De CV-ketel kan bij lagere temperaturen veel efficiënter werken dan bij hogere temperaturen, doordat de afvalgassen van de CV-brander condenseren.

Om met de bestaande CV-installatie profijt te hebben van verwarming met lage temperaturen, is het wel zaak dat het huis goed geïsoleerd is. In een slecht tot matig geïsoleerd huis kunnen alleen hoge temperaturen de warmteverliezen compenseren.

Goed nieuws voor gevoelige luchtwegen

Voor mensen die kampen met gevoelige luchtwegen is lage temperatuurverwarming een zegen. Doordat de luchttemperatuur constanter is, is de lucht in huis minder in beweging, waardoor de lucht minder stofdeeltjes bevat. Doordat de verwarmingslichamen een veel lagere temperatuur hebben schroeit daarop gevallen stof niet, wat ook een schonere lucht oplevert.

Meer informatie

Lage temperatuurverwarming >> leveranciers en producten op NBD-Online

Terug naar >> Themapagina Verwarming

« Nieuws overzicht