'Infraroodverwarming biedt vele voordelen in energiezuinige woningen door lokale verwarming'

Van CV-ketels tot dakisolatiematerialen, het heeft allemaal invloed op het energieverbruik in een woning. Nul op de meter heeft alles te maken met energiebesparing van met name nieuwbouw in kleinere woningen, waaronder appartementen. De directeur van ETHERMA Benelux BV Bas Spekreijse gaf zijn visie op Nul op de meter en hoe ETHERMA dit gaat aanpakken in 2018:


Wat betekent ‘Nul op de meter’ precies volgens jullie en waarom is dit begrip zo belangrijk?

‘Een nul op de meter woning wekt net zo veel energie op als er verbruikt wordt. Dit begrip is belangrijk omdat het heel duidelijk maakt voor bewoners dat met een dergelijke woning naast energie ook kosten worden bespaard. En dat is altijd een sterke stimulans om extra te investeren, in dit geval in energiebesparende of opwekkende middelen.’


Hoe kun je er voor zorgen dat ‘de nul op de meter’ daadwerkelijk wordt gehaald?

‘Wij zijn van mening dat, volgens de trias energetica, eerst optimaal geïsoleerd moet worden en kierdicht gebouwd moet worden. Vervolgens energiezuinige apparatuur en lokaal energie opwekken (PV).’


Wat betekenen de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden gesteld voor de huidige productlijnen die jullie aanbieden?

‘Wij leveren infraroodverwarming. Infraroodverwarming biedt vele voordelen in energiezuinige woningen. Middels de juiste regeltechniek kan de infraroodverwarming optimaal en met weinig energieverbruik worden ingezet. Verdere ontwikkeling van regeltechniek is dus belangrijk.’


Hoe kunnen jullie producten bijdragen aan de milieueisen die voor Nul op de meter woningen worden gesteld?

‘In een NOM woning is de energievraag al zeer gering. Met name in kleinere woningen (appartementen) biedt infraroodverwarming een goede oplossing. De producten hebben namelijk een lange levensduur en zeer weinig (geen) onderhoud. Het energieverbruik wordt beperkt doordat makkelijk zeer lokaal verwarmd kan worden, alleen dan wanneer gewenst.’


Welke factoren zijn volgens u doorslaggevend voor het succes van Nul op de meter nu en in de toekomst? 

‘De overheid moet duidelijke regels stellen, maar ook open staan voor nieuwe systemen. Het moet dus mogelijk zijn om nieuwe systemen makkelijker te installeren.’