Holonite neemt de Groene Pluim in ontvangst

Op 13 november heeft Holonite op Breda International Airport de Groene Pluim in ontvangst genomen.

Een stimuleringsprijs die door ondernemersverenigingen op frequente basis wordt uitgereikt om bedrijven positief te erkennen op het gebied van duurzaam ondernemen. VNO-NCW Brabant Zeeland heeft Holonite als producent en distributeur van gevel- en afbouwelementen hiervoor aangedragen. Sinds 2010 heeft Holonite met een nieuwe strategie drie thema’s centraal gesteld: innovatie, export en duurzaamheid en hiermee een positie bereikt in de bouwketen.


De Groene Pluim

Om in aanmerking te komen voor de Groene Pluim dient een bedrijf op haar eigen wijze actief bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of levert zij een aanzienlijke bijdrage aan innovatieve verduurzaming van de productieketen. Ook is het bedrijf gemotiveerd en enthousiast om haar inspiratie, kennis en ervaring te delen en uit te dragen naar andere bedrijven. Ieder bedrijf kan in aanmerking komen voor de Groene Pluim ongeacht de grootte van het bedrijf en ongeacht de branche mits het een actieve bijdrage levert op het gebied van duurzaam ondernemen en deze zichtbaar kan maken. 


Toetsing d.m.v. Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Groene Pluim heeft 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) van de Verenigde Naties overgenomen. De duurzame ontwikkelingen van Holonite zijn aan een aantal van deze doelen getoetst. Waaronder het doel eerlijk werk en economische groei waarin Holonite haar collega’s taalonderwijs aanbiedt. Onlangs heeft Holonite hiervoor het taalakkoord met Lodewijk Asscher getekend. 


Onder het doel verantwoorde consumptie en productie waarin duurzaam produceren centraal  wordt gesteld, zijn alle Holonite producten Cradle to Cradle gecertificeerd. Ook zijn de eerste stappen gezet wat betreft een circulaire bedrijfsvoering. 
Momenteel heeft Holonite al veel energiebesparingen doorgevoerd. In 2016 is een nieuw Energie Efficiency Plan opgesteld om nog verdere energiebesparingen te realiseren de komende jaren. Een concreet voorbeeld hiervan is het plaatsen van 1400 zonnepanelen (zon-PV) in 2018 op het dak van het pand waarin het bedrijf is gehuisvest, zodat voor 85% in de eigen behoeften kan worden voorzien. Overigens deelt Holonite actief kennis en staat het bedrijf open voor samenwerkingen om ketengericht te denken en opereren. De vorderingen op duurzaamheidsgebied worden elk jaar in een MVO jaarverslag gepubliceerd dat is terug te vinden op de website. Daarnaast is Holonite een van de oprichters van de stichting ‘’C2C-Bouwgroep’’. Doel van deze stichting is het verspreiden van kennis ten aanzien van de C2C-gedachte, inmiddels zijn hier 20 bedrijven vanuit de bouwketen bij aangesloten.  


Duurzaamheid als rode draad

Holonite heeft de afgelopen jaren op het gebied van duurzaam ondernemen grote ontwikkelingen  doorgemaakt. De stappen die voor de toekomst nog kunnen worden ondernomen worden inmiddels steeds kleiner, maar het bedrijf gaat echter wel door. Duurzaamheid is hierbij de rode draad en is in de vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd in de organisatie. De Groene Pluim als waardering en erkenning op het werk geeft Holonite alleen maar extra motivatie om enthousiast en vol overgave te blijven ontwikkelen en verbeteren. En door actief te netwerken en kennis te delen hoopt Holonite ook toeleveranciers en opdrachtgevers te inspireren tot verankering van MVO in de organisatie.

« Nieuws overzicht