Brandpreventie op de eerste plaats met het isolatiemateriaal van Pittsburgh Corning

Brand veroorzaakt vrijwel altijd veel menselijk leed. Ook de economische gevolgen (gebouwontwaarding, winstderving of zelfs faillissement, verhoogde verzekeringspremies) kunnen aanzienlijk zijn. De verbrandingsgassen (voornamelijk CO en CO2) en het verontreinigde bluswater hebben bovendien een grote impact op ons milieu. Uit een studie, die het Britse CEBR (Centre for Economics and Business Research) in 2014 heeft uitgevoerd, blijkt dat brand in magazijnen de Britse economie in 5 jaar tijd 1,15 miljard euro (230 miljoen euro/jaar) heeft gekost, en 5.000 personen werkloos heeft gemaakt. 


Brandpreventie

De schatkist derfde 185 miljoen euro aan inkomsten, en elk jaar kwam er zo’n 135.000 ton CO2 in de omgeving vrij. Samen met het bluswater betekende dit 12,5 miljoen euro per jaar natuurschade. In ons land zijn dergelijke gegevens niet beschikbaar. Brandpreventie is daarom een uiterst belangrijk aspect waarvoor wettelijk de gebouweigenaar, maar zeker ook iedere architect, vergunningsverstrekker, ontwikkelaar, opdrachtgever of gebruiker van een gebouw verantwoordelijk voor is.


Hoe brandveilig een gebouw is, hangt voor een belangrijk deel af van de materialen die er zijn gebruikt

FOAMGLAS®-isolatie is door zijn unieke samenstelling – 100%  glas – absoluut onbrandbaar. Het behoort tot de hoogste (veiligste) van de 7 Euroklassen: A1. De gangbare kunststof isolatiematerialen vallen in de gevaarlijke klassen D en E. FOAMGLAS®-isolatie is bestand tegen vlammen en zeer hoge temperaturen, vervormt of smelt niet, ontwikkelt bij brand geen rook, giftige gassen of brandende druppels, en draagt ook nooit bij aan het ontstaan van een flash-over. Bij brand vormt FOAMGLAS®-isolatie daarom geen enkel gevaar. 


Vluchtwegen en nooduitgangen blijven zichtbaar, en de brandweer kan gemakkelijker ingrijpen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat FOAMGLAS®-isolatie de brandweerstand van bouwelementen in grote mate verhoogt. Wanneer FOAMGLAS®-isolatie aan vlammen wordt blootgesteld, begint het oppervlak te ‘verglazen’, waardoor zich een ‘hitteschild’ vormt. Brandtesten van Warrington Fire Gent wijzen bijvoorbeeld uit dat FOAMGLAS®-platen van 50 mm dik de brandwerendheid van gemetselde muren met 30 minuten verlengt. Met platen van 150 mm dik verbetert de brandwerendheid van de muren met 90 minuten. 


Meer informatie

Meer interessante informatie over de brandreactie en de brandweerstand van bouwmaterialen en over de toepassingen van brandveilige FOAMGLAS®-isolatie is te vinden in de nieuwe gratis brochure ‘Structurele brandpreventie’ (28 pagina’s). Ze kan worden aangevraagd via de mail of gedownload worden via de website van Pittsburgh Corning.