Economisch de meest duurzame oplossing voor het platte dak

De afgelopen jaren groeit het marktaandeel van EPDM dakbedekking onverminderd door. Waar 10 jaar geleden 10% van de daken in Nederland met EPDM werd bedekt, is dit inmiddels gestegen tot ruim boven de 20%.

Deze exponentiële groei is te verklaren doordat de unieke producteigenschappen van EPDM bij een steeds groter publiek bekend worden. Ook de opkomst van nieuwe bouwconcepten en de focus op gezondheid, luchtdichtheid en duurzaamheid hebben er toe geleid dat EPDM dakbedekking steeds populairder wordt.


Unieke producteigenschappen

Wanneer een duurzame dakbedekking wordt gevraagd, dan komt EPDM dakbedekking al snel in beeld. Eén van de unieke producteigenschappen die hier ten grondslag ligt, is de standaard UV- en Ozon bestendigheid. Aantasting door UV en Ozon is namelijk één van de bepalende invloeden bij het degenereren van een dakbedekking. Waar andere dakbedekking extra additieven moeten toevoegen, is EPDM van nature bestand tegen deze invloeden. Dit maakt EPDM tot de meest duurzame oplossing voor ieder plat dak en geeft het mede hierdoor een gebruiksduur van meer dan 50 jaar.


De toenemende belangstelling voor duurzaamheid heeft er toe geleid dat het begrip “duurzaamheid” is gedevalueerd. Iedereen claimt duurzaam bezig te zijn, terwijl een gedegen onderbouwing vaak ontbreekt. Bij de EPDM dakbedekkingen van producent CARLISLE® Construction Materials BV is dit echter anders. Als producent en leverancier van o.m. de merken RESITRIX® en HERTALAN® is het de Europese marktleider op het gebied van duurzame EPDM daksystemen. 


Beide productgroepen bezitten naast het Nederlandse DUBO®keur certificaat eveneens het Europese EPD certificaat (Environmental Product Declaration). Centraal bij het EPD certificaat staat de “Levenscyclusanalyse” (LCA). Hierbij worden alle fasen van het productieproces, alsmede de gebruikte grondstoffen onder de loep genomen. Aan de hand hiervan wordt de totale milieubelasting bepaald. Bij de DUBO®keur is de insteek iets anders, hier wordt de “schaduwprijs” berekend. Deze prijs komt tot stand door de kosten per m2 te berekenen van het herstel van de totale milieubelasting veroorzaakt tijdens het productieproces. 


Circulair Bouwen

Een ander aspect waaruit de duurzaamheid van EPDM afgeleid kan worden, is de toepasbaarheid bij Circulair Bouwen. Een aantal jaren geleden was dit begrip voor velen nog toekomstmuziek, maar CCM BV draagt ook hier haar steentje aan bij. EPDM dakbedekking overstijgt makkelijk de economische levensduur van het gebouw. Na de levensduur van de EPDM dakbedekking (afhankelijk van het bevestigingssysteem), kan CCM BV deze weer retourhalen en deze  regenereren dot basisgrondstof bij de productie van nieuwe EPDM dakbedekking. 
 

« Nieuws overzicht