Dringt het Bouwbesluit aan op deurdrangers?

Brandwerende binnendeuren moeten zelfsluitend zijn, maar geldt dat voor brandwerende buitendeuren ook?

In het Bouwbesluit wordt alleen van deuren in binnenmuren verlangd dat ze zelfsluitend zijn, wanneer aan deze scheidingsconstructie een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang wordt gesteld. (Bouwbesluit 2012, artikel 6.26 Zelfsluitende deuren)

Voor een gesloten deur

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een buitengevel (uitwendige scheidingsconstructie) mag worden bepaald met de beweegbare delen zoals deuren en ramen in gesloten toestand. Hiervoor is niet vereist, dat deze beweegbare delen zelfsluitend zijn.

Geen dringende reden voor drangers

In buitengevels is er vanwege het Bouwbesluit dus geen reden om deurdrangers of ander voorzieningen aan te brengen, waardoor deuren zelfsluitend worden. Er kunnen natuurlijke andere redenen zijn, waarom zelfsluitendheid van buitendeuren wel gewenst is.

Een sluitend argument

Het is een natuurlijk een open deur, maar een deurdranger op een buitendeur kan warmteverlies en tocht beperken. Wanneer de gevel geluidsbelast is of wanneer er juist binnen veel geluid wordt geproduceerd, kan een zelfsluitende deur overlast voorkomen.

Foto

Deurdranger foto: Frank C. Müller, Baden-Baden (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Tuerschliesser1 fcm

Deurdranger Dorma foto: By HandsomeLake (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

DORMA Tuerschliesser

« Nieuws overzicht