Het integreren van daglicht en PV is op dit moment hard in ontwikkeling.

Energiebesparing wordt steeds belangrijker. De aarde warmt op en we moeten steeds zuiniger zijn op onze grondstoffen. Zonne-energie is net als wind-energie een slimme manier om aan deze energiebehoefte te kunnen voldoen, omdat zowel zon als wind blijvende en natuurlijke factoren zijn. Op welke manier kunnen we inspelen op de energiebehoefte van consumenten en hoe kan dit in de nabije toekomst zijn vorm gaan krijgen? We vroegen het Marcel Vreeken, manager public affairs van VELUX Nederland:

 
Wat zijn de laatste veranderingen in de regelgeving op het gebied van zonne-energie en waar dien je als leverancier rekening mee te houden?


'Wij zien een duidelijke toename van het aantal zonnepanelen op daken. Een goede ontwikkeling die voldoet aan de eisen die staan beschreven in de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Een belangrijke stimulans voor PV-panelen lijkt de BENG 3 eis te zijn waarin wordt gesteld dat 50% van het energieverbruik afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen, zoals de zon. Parallel starten steeds meer woningcorporaties met energierenovatieprojecten waarmee zij invulling geven aan de ambitie van de Rijksoverheid die een energie neutrale bebouwde omgeving in 2050 nastreeft. Op weg daarnaartoe is de ambitie dat alle huurwoningen van woningcorporaties in 2020 voorzien moeten zijn van label B of beter en in 2030 van label A. '


Wat moeten we vooral in de gaten houden op het gebied van zonne-energie in 2017 en in een vooruitblik op 2018?


'Doordat daken steeds vaker full-roof met zonnepanelen worden uitgevoerd is het belangrijk om de integratie van PV-panelen op daken constructief, technisch, fysisch en esthetisch verantwoord toe te passen. Daarbij is het van belang dat er ook naar andere belangrijke ontwerpeisen wordt gekeken. Eén daarvan is het comfort voor de gebruiker. Met PV-panelen als dakbedekking is er weinig of geen mogelijkheid om de ruimte onder het hellende dak te gebruiken als leefruimte omdat daglicht en frisse lucht de ruimte niet of beperkt kunnen binnentreden. Een goede integratie van zonnepanelen en daglichtoplossingen zijn hierbij essentieel. Het integreren van daglicht en PV is op dit moment hard in ontwikkeling. De partijen die producten voor het hellende dak aanbieden werken momenteel aan goede aansluitdetails om waterdichtheid en esthetiek te waarborgen. Daarnaast is het van belang dat de verantwoordelijkheden en garanties voor alle partijen transparant en duidelijk zijn. Goede en juiste aansluitingen tussen zonnepanelen en VELUX dakramen zijn al hier te vinden.'


Hoe kan zonne-energie de consumentenmarkt veroveren?

'Een goede en weloverwogen integratie op het dak is van essentieel belang als er wordt gekozen om woningen individueel te voorzien van een hernieuwbare energievorm zoals PV-systemen. Alleen de energieopbrengst van de PV-elementen en het dicht rekenen van de BENG eisen zonder rekening te houden met de nuttige en bruikbare vloeroppervlakte direct onder het hellende dak is niet duurzaam. Een esthetische en bruikbare integratie van zonnepanelen en daglichtoplossingen zijn essentieel. Daarnaast zou de particulier verder gestimuleerd moeten worden door btw-aftrek voor de aanschaf van de panelen en het (ter discussie staande) salderingssysteem waarmee men met een goede prijs de overtollig opgewekte energie kan teruggeven aan het net.'