Het geluid van koelte

Hoeveel geluid mag een airco of warmtepomp maken volgens het Bouwbesluit?

U legt het af van de hitte, maar uw buren krijgen het koud bij het idee dat de buitenunit van uw koeling of warmtepomp hen geluidsoverlast gaat bezorgen. Of misschien maakt u zich zorgen over uw eigen nachtrust, wanneer niet langer de warmte, maar het geruis van de airco of buitenunit u uit de slaap houdt. Dat zijn overwegingen bij de aanschaf van een airconditioning systeem of warmtepompsysteem voor uw woning, waarover u graag vooraf uitsluitsel heeft.

Wat zegt de wet?

Het Bouwbesluit is duidelijk wanneer het om ventilatie gaat: voor aangrenzende percelen is het maximale karakteristiek installatie-geluidsniveau dat door een mechanisch ventilatiesysteem mag worden veroorzaakt in een verblijfsgebied 30 dB, bepaald volgens  NEN 5077. Voor een verblijfsruimte op hetzelfde perceel is die waarde ook ten hoogste 30 dB. Wanneer een airconditioningsysteem of warmtepompsysteem voor zowel ventilatie als koeling zorgt, moet het voldoen aan deze eis. (Bouwbesluit hoofdstuk 3, artikel 3.8 en 3.9)

Het direct door het apparaat veroorzaakte geluid is overigens niet het geluidsniveau waar het om gaat, het gaat om het in de verblijfsruimte of verblijfsgebied waargenomen geluidsniveau. Afhankelijk van de situatie (oude woningen of juist nieuwbouw) kan door de constructie een vermindering van het geluidsniveau worden gerealiseerd waardoor dit volgens het Bouwbesluit acceptabel is.

Wanneer echter de ventilatie al op een andere manier geregeld is en de airconditioning alleen voor koeling bedoeld is, valt het apparaat buiten de kaders van het Bouwbesluit en hoeft niet aan de geluidsniveau-eis voldaan te worden.

Verschillende soorten airco geven verschillend geluid

Binnen de beschikbare soorten airconditioning systemen zijn veel verschillen. De soort die binnen wordt geplaatst met alleen een afvoer naar buiten, door het open raam of door een rooster, zal uw buren minder overlast bezorgen dan uzelf. Deze soort is ook nooit omgevingsvergunningplichtig en kan ook niet beschouwd worden als een ventilatiesysteem voor de woning.

Voor het type airconditioningsysteem met een buitenunit en één of meerdere binnenunits is, voor zover het de buitenunit betreft, vaak wel een omgevingsvergunning nodig. De buitenunit kan namelijk beschouwd worden als een uitbreiding van het volume van het gebouw. Dat geldt ook voor buitenunits van warmtepompsystemen.

Eén of meer binnenunits

Wanneer aan de buitenunit maar één binnenunit is gekoppeld en dus maar één ruimte in de woning gekoeld wordt, is aannemelijk dat het geen systeem is voor de ventilatie van de woning. Wanneer het systeem meerdere binnenunits bevat, zou het ook als ventilatiesysteem voor de woning kunnen dienen en zou het daarmee wel aan de eis voor het maximale karakteristiek installatie-geluidsniveau van 30 dB kunnen moeten voldoen. Tenzij er al een ander mechanisch ventilatiesysteem aanwezig is, natuurlijk.

Koelen en verwarmen

De buitenunit van een airconditioningsysteem dat kan koelen én verwarmen is technisch gezien een “mechanische voorziening voor warmteterugwinning”. Hiervoor wordt in het Bouwbesluit alleen een eis gesteld voor het geluidsniveau in verblijfsruimten op hetzelfde perceel, eveneens van maximaal 30 dB in de niet-gemeenschappelijke verblijfsruimten van de woning.

Nachtstand fluisterstil

Mocht u kiezen voor een airconditioningsysteem met binnen- en buitenunit, kijk dan ook naar de optie voor een nachtstand op de binnenunit. Daarbij maakt de airco minder geluid dan bij normaal bedrijf, wat voor uzelf heel prettig kan zijn. Helaas hebben uw buren er geen profijt van.

Airco geplaatst, en nu?

Wanneer na het plaatsen van de airconditioning unit blijkt dat er wel geluidshinder is, kan de gemeente op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening optreden, mits de APV hiervoor voldoende aanknopingspunten bevat. Dat is dus per gemeente verschillend.

Uw buren kunnen ook civielrechtelijke stappen ondernemen op basis van het Burenrecht zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Daarbij moet echter overlast aangetoond kunnen worden.

Beter vooraf onderzocht en besproken

Zoals altijd raadt de overheid u aan, eerst met uw buren te overleggen alvorens u tot plaatsing van een airco overgaat. Voorkomen van burenruzie is tenslotte beter dan het mattend in de straat te moeten uitvechten. Daar krijgen alle betrokken partijen het tenslotte veel te warm van.

Beeld erbij

Foto met dank aan LG Electronics Benelux, leverancier van Residential Air Conditioning.

« Nieuws overzicht