Een wc-deur in de keuken of woonkamer…

Lang, lang geleden, toen de Model Bouw Verordening nog algemeen gold, mocht dat toch niet?

In de meeste woningen is het nog zo: het toilet ligt niet direct aan woonkamer of keuken, maar is altijd via een hal of gang toegankelijk. Twee deuren tussen de wc en de woonkamer of keuken, zo hoort het toch?

Huiskamercafés is niet langer een uitzondering

In het Bouwbesluit heeft men die gewoonte laten varen. Alleen voor “bijeenkomstfuncties voor alcoholgebruik”, zoals cafés en andere gelegenheden waar commercieel alcohol geschonken wordt, gold tot 1 juli 2017 dat een toiletruimte niet rechtstreeks vanuit een verblijfsruimte toegankelijk mag zijn, maar die bepaling is vervallen uit het Bouwbesluit. Er is dus voor het Bouwbesluit geen enkele reden waarom de toiletdeur niet in de woonkamer mag uitkomen. (Bouwbesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 4.2, Artikel 4.8 t/m 4.12)

Welterusten

Ook op de slaapverdieping mag een toiletruimte (of gecombineerde toiletruimte/badruimte) direct toegankelijk zijn vanuit de slaapkamers. Hiermee is een badkamer en-suite mogelijk, maar ook een badkamer of toiletruimte toegankelijk vanuit twee slaapkamers.

Naar goed Hollands gebruik

Hoewel de regelgeving het plaatsen van een toiletdeur in de keuken of woonkamer dus niet in de weg staat, zal menig huisvrouw het hoofd nu mismoedig schudden. Vooral op de woonverdieping zal door gebruikers meestal wel prijs gesteld worden op enige afstand en ten minste twee deuren tussen de wc-pot en de eettafel, het aanrecht of de bank. Vanwege mogelijke geuroverlast, maar ook vanwege het gevoel van privacy op de pot.

Maar wat vraagt het Bouwbesluit dan wel van de toiletdeur?

In het Bouwbesluit worden wel eisen gesteld aan de toegankelijkheid van voorgeschreven toiletruimtes en badruimten – een minimale vrije doorgang van 0,85 m breed en 2,10 of 2,30 m hoog naar die ruimte toe. Zowel de deur als de route naar de ruimte toe moeten die vrije doorgang bieden. (Bouwbesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 4.4, Artikel 4.22 en aansturingstabel 4.21)

Voorgeschreven toiletruimtes en voorgeschreven badruimten zijn de toiletruimtes en badruimten die volgens het Bouwbesluit tenminste vereist zijn. In een woning is dat er over het algemeen één – één toiletruimte en één badruimte, of een combinatie van die twee. Wanneer er meer toiletruimtes en badruimten zijn dan voorgeschreven, hoeven die niet aan Artikel 4.22 te voldoen. (Bouwbesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 4.2, Artikel 4.8 en 4.9; en Afdeling 4.3, Artikel 4.17 en 4.18).

Doorgang binnen de gecombineerde bad-/toiletruimte

Het Bouwbesluit zegt niets over de vrije doorgangen binnen een badkamer met wc – de douchedeur of doorgang naar de douche binnen de gecombineerde badkamer mag dus een smallere breedte hebben dan 85 cm.

Gelijkwaardigheid: is een smallere deur net zo goed?

Of een oplossing gelijkwaardig is aan datgene wat in het Bouwbesluit gevraagd wordt, wordt door de toetsende instantie bepaald. In dit geval is dat de gemeente, die het bouwplan beoordeelt. Om een smallere deur voor een voorgeschreven toiletruimte of badruimte mogelijk te maken, moet aannemelijk gemaakt kunnen worden, dat die oplossing “tenminste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu biedt, als is beoogd met het betrokken voorschrift.”

In het geval van maar één toiletruimte, zoals in een woning, is dat moeilijk hard te maken. Alleen in gevallen waar de gebruiker de keuze heeft uit meerdere toiletten binnen een groep van toiletruimten, kan voor sommige toiletdeuren een uitzondering gemaakt worden.

Andere eisen

Het Bouwbesluit stelt nog vele andere eisen aan badruimten en toiletruimtes, die buiten het kader van de wc-deur vallen. Hebt u daar toch vragen over, neem dan contact op met de redactie.

« Nieuws overzicht