Heb ik een vergunning nodig voor het stukadoren van een bakstenen buitengevel?

Stel, je wilt een buitengevel voorzien van een mooie pleisterlaag, mag dat dan zo maar?

Omdat de regelgeving verspreid is over meerdere websites en bestuurlijke niveaus, zijn we er even voor u in gedoken.

Het Bouwbesluit zegt er niets over, maar het Besluit omgevingsrecht (Bor) wel: in Bijlage II, artikel 3, onderdeel 8 wordt gesteld dat er uit hoofde van de Bor geen vergunning nodig is bij een verandering van een bouwwerk, wanneer aan de volgende eisen wordt voldaan:

  • De draagconstructie wijzigt niet;
  • De brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering wijzigt niet;
  • De bebouwde oppervlakte wordt niet uitgebreid;
  • Het bouwvolume wordt niet uitgebreid.

Wanneer je er vanuit gaat, dat het aanbrengen van een pleisterlaag geen uitbreiding van het bouwvolume betekent en geen uitbreiding van het bebouwde oppervlak, staat niets je in de weg om de bakstenen gevel te bepleisteren.

Een tandje erbij

Wanneer je toch aan het pleisteren bent, kun je dan niet net zo goed een isolerende pleisterlaag aanbrengen? Er van uit gaande, dat het isolerende pleisterwerk niet veel dikker is dan gewoon pleisterwerk (tot 3,5 cm), zou dat wel moeten kunnen.

Woning vóór het aanbrengen van Aerogel gevelisolatie in stucwerk, foto DC Design Beton

Voor...

Woning, afgewerkt met Aerogel gevelisolatie in stucwerk, foto DC Design Beton

...en na het aanbrengen van Aerogel gevelisolatie stucwerk

Een isolatiesysteem waarbij eerst een dikke isolatieplaat wordt aangebracht en vervolgens nog een stuclaag breidt het bouwvolume wel uit en is dus wel vergunningsplichtig.

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) teilweise auf Altbau.

Een voor de helft met isolatie en stucwerk afgewerkt bakstenen gebouw, foto door Handwerker (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Zoekt u een gevelisolatiesysteem? >> Vind het op NBD-Online
Oeps, de Welstandscommissie

Waarmee je wel rekening moet houden, is dat op grond van de geldende welstandseisen door de gemeente op basis van artikel 13a van de Woningwet handhavend opgetreden kan worden wanneer door het stukadoren sprake is van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand. Het is dus handig om vooraf even contact met de betreffende gemeente op te nemen. Algemene richtlijnen zijn hiervoor niet te geven, omdat elke gemeente een eigen welstandsnota heeft, of in de gehele gemeente of een deel daarvan een welstandsvrij beleid voert.

Oeps, de buren

Een heikel punt en goed voor vele uren televisievermaak: onmin met de buren. Ook het stukadoren van een gevel waar buren op uitkijken of van een mandelige muur kan leiden tot vetes en venijn, dus bespreek het voorgenomen stucwerk vooraf met de betrokken buren, zodat ze niet worden verrast. De kans op protest is groter, wanneer je de buren voor een voldongen feit stelt, of in dit geval een gestucte muur.

In het geval van een mandelige muur zal je misschien aannemelijk moeten maken, dat de stuclaag niet nadelig is voor de buren.

In het geval van uitzicht op de muur kunnen buren misschien bezwaar maken tegen de gekozen kleur, maar wanneer die binnen de geldende welstandseisen valt, is daar geen zaak van te maken. Hetzelfde geldt overigens voor het schilderen van een bakstenen muur.

 
« Nieuws overzicht