BIA ontwikkelt steeds meer producten die voldoen aan het Circulair Bouwen en ook nog bijdrage leveren aan een gezondere leefomgeving vanuit de gevel.

John Giltjes, marketeer bij BIA Beton: ‘Circulair Produceren en dat is voor een producent van betonstenen en -producten toch een beetje vreemd. Beton wordt vaak gezien als een bouwmateriaal met een lange bestaansgeschiedenis van gebouwen en als deze overbodig worden is het vaak slopen geblazen. Echter, de tijden veranderen, voordat de eerste signalen er waren in de markt van het Circulair Bouwen waren wij al bezig met het ontwikkelen van het eerste droge “her” stapelblok in beton zonder gebruik te maken van metsel- of lijmmortel, het zogenoemde LockBlock. De introductie van het LockBlock was in 2010 en sindsdien zijn er veel wanden mee gerealiseerd.


Voor BIA Beton gelden twee uitgangsprincipes voor het Circulair Produceren van Gevels; de éérste is het verminderen van het gebruik van nieuwe grondstoffen en de tweede is het hergebruik van bestaande producten stimuleren. Na de introductie van de LockBlock hebben we verschillende trajecten doorlopen met verschillende producten, niet allen waren succesvol, maar als ondernemer geloof je in het principe en blijf je ondernemen, door ontwikkelen en samenwerken. Het gebruik van BIO Based Materialen verdient onze voorkeur.’


De laatste ontwikkeling “de circulaire groene gevel”

De vraag naar meer groen in de wijk is groeiende, buiten groene daken leveren groene gevels zichtbaar meer comfort in de wijk op en bevorder je de buurt met gevelconcepten als eten uit de muur, kruidentuinen en verticaal tuinieren. Na de introductie enkele jaren geleden hebben we diverse projecten gerealiseerd en valt ons op dat het waterverbruik minimaal is, de groene gevels groen bleven met minimale uitval van plantjes. Echter de vraag kwam ook om de mortel te vervangen door het droogstapelen.


Zijn er ontwerpers die ontwerpen met hergebruik als voorwaarde?

‘Niet de vraag van de ontwerper maar eerder vanuit de eindgebruiker kregen wij de vraag of onze Groene Wand Blokken “her” stapelbaar waren, zodat er ergens een groene wand opgebouwd kan worden en na verloop van tijd een wand een nieuwe bestemming kan krijgen op een andere locatie. Door een samenwerking met Leebo producent van Intelligente Bouwsystemen en F2 Facade de bedenker van het Groene Wand Blok hebben we een Groene Gevel ontwikkeld die voldoet aan het Circulair Bouwen. Onze volgende uitdaging is het vervangen van het cement zodat er een super duurzame Groene Gevel Blok gebruikt kan worden die ook nog her “stapelbaar” is. Mijn vraag is dan ook aan de ontwerpers de producent te betrekken in het Circulair Ontwerpen van tijdelijke gebouwen en ze de kans en tijd te geven om samen mooie gebouwen te realiseren.’

 

Welke vraag zou je graag aan je collega gevelbekledingfabrikanten willen stellen?

‘De bouw lijkt conservatief en in sommige gevallen is dat ook zo ten opzichte van andere industrieën maar als er één bedrijfstak is die innovatief is dan is het toch de bouw, de vraag aan de bouwindustrie om open te zijn met de ontwikkeling van het Circulair Produceren & Ontwerpen en deze kennis te delen met partners om uiteindelijk aan de vraag van de eindgebruiker te voldoen.'