Vanaf 2020 moet vrijwel alle nieuwbouw energieneutraal zijn en vanaf 2050 geldt dit ook voor alle bestaande gebouwen.

We vroegen naar de laatste trends en ontwikkelingen in de branche aan Pieter van Doornen (Sales Manager)  en Claudia Stütz  (Market Manager) van Knauf B.V, want het beschermen van een bouwwerk is vaak van essentiële waarde. Gevelbekleding is daarom een belangrijk onderdeel van een bouwkundige constructie. Gevelbekleding kennen we in vele soorten en maten. Van kunststoffen platen tot houten gevels en zinken gevelbekleding. Reden genoeg om op NBD-Online.nl een maand lang extra aandacht aan gevelbekleding te besteden.


Wat zijn de laatste veranderingen in de regelgeving op het gebied van gevelbekleding en waar dien je als leverancier rekening mee te houden?

'Het beleid van de overheid is erop gericht bestaande gebouwen energiezuiniger maken. Vanaf 2020 moet vrijwel alle nieuwbouw energieneutraal zijn en vanaf 2050 geldt dit ook voor alle bestaande gebouwen. Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid al een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning.
Een van de mogelijkheden om een energieneutraal gebouw te bereiken is het aanbrengen van een professioneel geïsoleerde schil. Hierdoor kan het energiegebruik van een gebouw enorm verminderen. De overheid maakt met allerlei subsidies en voordelige leningen het mogelijk partijen te stimuleren tot het nemen van energiebesparende maatregelen.'


Welke rol spelen de milieueisen in de materiaalkeuze van jullie gevelbekleding? 

'Nederland heeft de strengste wet ten aanzien van uitloging van diverse stoffen,  waaronder minerale oliën. Dit leidt ertoe dat de gehele branche  van de buitengevelisolatie zijn producten hierop heeft moeten aanpassen. Ook Knauf. We zien wel dat nu langzamerhand deze trend vanuit Nederland naar Europa overwaait.'   


3D printers winnen terrein. Hoe zit dit in de wereld van de gevelbekleding?

'Tot nu toe zien we voornamelijk 3D printing elementen voor gevels. Het gaat dan vooral om ontwerp en design en niet functioneel gebruik. Bijvoorbeeld de recyclebare en tijdelijke gevel voor het Mobile Europe Building in Amsterdam. Het compleet 3D printen van totale gebouwen ligt wel in de toekomst en er wordt al mee geëxperimenteerd, maar voorlopig kunnen we het beste bouwen op de ervaren vakmannen.'


Wat moeten we vooral in de gaten houden op het gebied van gevelbekleding in 2017?

'Wat is de meest duurzame energie? Het antwoord op die vraag is simpel: de energie die niet wordt gebruikt! Ook bij renovatie zorgt het isoleren van gevels voor een enorme besparing op energie. 
Professionele gevelbekleding is dus een duurzame oplossing in het terugdringen van het energieverbruik. Minder energieverbruik vermindert de CO2 uitstoot. En levert daardoor een bijdrage aan de zo noodzakelijke beperking van de opwarming van de aarde. Tel daarbij op dat de energieprijzen in 2017 gaan stijgen. Hiermee levert professionele gevelbekleding in 2017 ook een bijdrage aan het beheersbaar houden van de energiekosten.'


Welke vraag zou je graag aan je collega gevelbekleding fabrikanten willen stellen?

'Hoe zorgen we ervoor dat opdrachtgevers die willen investeren in een betere energie prestatie van een gebouw in hun beslissing eerst de duurzame mogelijkheden van gevelbekleding bekijken en daarna pas de oplossing in de installatietechniek zoeken. '