Geluidsabsorptie; een schreeuw om stilte

Onze samenleving wordt steeds luider. We zijn met meer mensen dan vroeger. Niet alleen hebben we  allemaal een uitgesproken mening, we zijn steeds meer geneigd die mening luider dan ooit te verkondigen.  

Waarom dan niet een schreeuw om een betere ruimteakoestiek? Een schreeuw om stilte? Voor onze kinderen, voor de kwetsbaren onder ons en voor onszelf? Het lijkt namelijk wel alsof het belang van een goede ruimteakoestiek in de bouw nog steeds niet helemaal is doorgedrongen.


Geluidsbeleving is cruciaal voor de manier waarop mensen een ruimte ervaren. Factoren als gezondheid, welzijn, concentratievermogen, ziekteverzuim en -herstel zijn sterk afhankelijk van het geluidscomfort in de ruimte. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat een goede ruimteakoestiek cruciaal is voor gezondheid en welbevinden van mensen. Voor een aangename ruimteakoestiek is geluidsabsorptie essentieel. Nog steeds voldoen ruimtes vaak niet aan de gestelde norm voor geluidsabsorptie.


'Duurzaam bouwen'

Aan het fenomeen ‘duurzaam bouwen’ wordt al jarenlang aandacht besteed. Energieneutraal bouwen – en dan met name de isolatie van gebouwen – is haast gemeengoed geworden. Milieuaspecten zoals luchtvervuiling worden op grote schaal aangepakt. Voor ‘lawaaivervuiling’ is helaas maar weinig aandacht.


Restaurants zijn hiervan een goed voorbeeld. Eten is een “sociaal” gebeuren. Als ergens de ruimtebeleving belangrijk is, is het wel in een restaurant. Restaurantbezoekers zijn het er vrijwel allemaal over eens. Het is vaak al moeilijk genoeg om met één gesprekspartner een gesprek te voeren zonder het stemvolume te verhogen, maar dineren in groepsverband is al helemaal geen sinecure. Probeer maar eens een conversatie aan te gaan met maaltijdgenoten aan het andere eind van de tafel! Een gezellig avondje uit draait niet zelden uit op een vermoeiende exercitie, o.a. veroorzaakt door het bekende ‘Lombard effect'. Wanneer mensen elkaar slecht verstaan, gaan ze harder praten. Hierdoor neemt niet alleen het geluid, maar ook de reflectie toe, waardoor het geluidsniveau in de ruimte alleen maar stijgt.


Nu blijft een restaurantbezoek altijd een vrije keuze. Anders is dat in publieke gebouwen, waarin we verplicht onze tijd doorbrengen, zoals zorginstellingen en schoolgebouwen. Het zijn met name de kwetsbaren in onze samenleving, waaronder kinderen, ouderen, slechthorenden of mensen in ziekenhuizen die juist zo afhankelijk zijn van een prettige omgeving en goede verstaanbaarheid, die nog het meest lijden onder een slechte ruimte akoestiek. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een slecht akoestisch klimaat in zorginstellingen grote (negatieve) invloed heeft op het genezingsproces en dat teveel nagalm en geluidsreflecties in het onderwijs leiden tot een slechte verstaanbaarheid, waardoor in sommige gevallen tot zeventig procent van de klinkers niet meer door de kinderen wordt verstaan. Meer dan de helft van de leraren kampt met stemproblemen wat niet zelden leidt tot ziekteverzuim en extreme vermoeidheid.


Geluidsabsorberende maatregelen

Is hier dan niets aan te doen? Zeker wel! Maar zolang de restaurants iedere avond gevuld blijven, ontbreekt het aan motivatie bij veel restauranteigenaars om geluidsabsorberende maatregelen te nemen. Kennelijk vinden we het met ons allen de akoestiek nét niet vervelend genoeg om weg te blijven. Terwijl bij restaurantbezoekers het besef groeit dat een onaangename ruimteakoestiek niet de norm hoeft te zijn en zij zich daar in toenemende mate aan ergeren, blijft dit bewustzijn helaas kennelijk nog achter in de bouwsector.


Toch is het maatschappelijk gezien van het grootste belang dat we nú investeren in geluidsabsorberende oplossingen in plaats van te wachten tot we de negatieve effecten met z’n allen gaan voelen door de stijgende maatschappelijke (gezondheids)kosten in de toekomst.


Is voorkomen niet nog steeds beter dan genezen...?

« Nieuws overzicht

NBD-Online gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie