Duurzaam bouwen is een breed onderwerp. Luxlight, producent van grootformaat platdakramen, kan er kort over zijn.

Het nieuwste Illumy-platdakraam met geïntegreerde led-verlichting is probleemloos toepasbaar in alle bouwconcepten die zijn gericht op duurzaamheid en energiebesparing. Van energiezuinig en energieneutraal bouwen (nul op de meter woningen) tot passiefhuizen. Illumy scoort hoog op het vlak van daglichttoetreding, isolatie en luchtdichtheid en past daarmee in elk duurzaam ontwerp. 


Recyclebaar

Of een product duurzaam is, wordt mede bepaald door de mate waarin het recyclebaar is. Voor de productie van het Illumy-platdakraam worden voor het overgrote deel duurzame materialen gebruikt zoals glas, aluminium en Fsc-gecertificeerd hout. Stuk voor stuk materialen die op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt. Mocht een Illumy-platdakraam na een x-aantal jaren worden gedemonteerd, dan kunnen de hoofdbestanddelen moeiteloos worden gerecycled.


Warmte binnen laten en vasthouden

Om een bestaande woning energieneutraal te maken, zijn producten nodig die helpen om een zo groot mogelijke energiebesparing te realiseren. Het doorlaten en vasthouden van zonnewarmte is daarbij van belang. Door een Illumy-platdakraam is de daglichttoetreding in een woning maximaal. Door de toepassing van Crystall HR++ triple glazing, vindt ook zonnewarmte eenvoudig de weg naar binnen. Het plisségordijn in combinatie met een optionele zonwering aan de buitenkant, zorgen bij warmte en koude voor een optimaal behoud van de temperatuur in de woning. 


Extreem goede UW-waarde: 0,59  W/m2K

Het Illumy-platdakraam is standaard uitgerust met vanuit isolatie-oogpunt het best denkbare glaspakket: Crystall HR++ triple glazing. Dit kristalheldere glas heeft een superieur isolerend vermogen dat tot uitdrukking komt in een UW-waarde van 0,59  W/m2K. Samen met deze extreem goede isolatiewaarde van de opstand maakt dat er in de onderliggende ruimte fors minder energie wordt verbruikt. Bovendien wordt er met het plisségordijn een extra isolerende luchtlaag gecreëerd tussen het doek en het platdakraam. Het maakt de Illumy uitermate geschikt voor toepassing in renovatieprojecten waarin duurzaamheid centraal staat.  


Kijk voor meer informatie op www.illumy.nl