'Het is van belang om te werken aan zo prettig mogelijk daglicht met waar nodig aanvulling te zoeken in kunstlicht.'

De laatste trends in Dakvensters en Lichtstraten. Aan het woord is JET BIK; specialist in lichtkoepels en lichtstraten, die eind 2016 een revolutionair rond glasraam introduceerde:


Wat zijn de laatste veranderingen in de regelgeving op het gebied van lichtstraten en waar dien je als leverancier rekening mee te houden?

 

Lichtstraten maken deel uit van de dakconstructie en moeten daarom voldoen aan de daarvoor geldende eisen ten aanzien van de constructie. JET Vario Therm is getest conform ETAG 10 (de Europese norm voor zelfdragende lichtdoorlatende daksystemen) en heeft in Europa als een van de eerste lichtstraten het European Technical Assessment verkregen. Fabrikanten van lichtstraten moeten ervoor zorgen dat iedere lichtstraat is voorzien van een DoP verklaring (Declaration of Performance). Dit maakt dat iedere betrokkene, tijdens de totale levensduur van het product, is  verzekerd van de prestatie van alle geïnstalleerde onderdelen. Op dit moment zien we een aantal trends:

 

  • met het oog op aansprakelijkheid, ook tijdens het gebruik van een gebouw, wordt een doorvalbeveiliging steeds meer toegepast. Dit omdat er in het verleden diverse ernstige ongelukken zijn gebeurd.
  • doorvalveiligheid, is vaak een probleem bij kunststof lichtstraten. Met onze producten Vario norm en Vario Therm kunnen we doorvalveiligheid garanderen ook ter plaatse van te openen delen.
  • een harde onderbouwing van cijfers wordt steeds meer gevraagd. Meestal in de vorm van de al eerder genoemde DoP-verklaringen en certificaten met betrekking tot de specificaties. Hierbij is een focus is ontstaan op thermische isolatie.
  • energiezuinig is vandaag de dag standaard en niet meer synoniem aan duurzaam. JET BIK hanteert inmiddels een bouwmethodiek die energiearm realiseren verbindt met circulair bouwen door maximaal hergebruik van materialen.
  • er is meer aandacht voor vliegvuurbestendigheid. Het bouwbesluit stelt hieraan eisen met als doel om brandvoortplanting vanuit belendende gebouwen te voorkomen. Vario Therm voldoet hieraan.
  • het zijn niet alleen functionele eisen die tellen. JET BIK koppelt functionele eisen aan design.

Welke rol spelen de milieueisen in de materiaalkeuze van jullie dakramen en/of lichtstraten? En hoe is dit op het gebied van EPC?

 

Er is een ontwikkeling waar te nemen naar meer energie-efficiënte oplossingen. JET Vario Therm volgt deze trend en kan voldoen aan alle gestelde eisen. Ook ten aanzien van het voorkomen van koudebruggen. koudebruggen. De innovatieve combinatie van een kunststof basisprofiel met een aluminium afdekking als bescherming tegen weersinvloeden maakt een Uw-waarde haalbaar van 1,1 W/m2K.

 

De Uw-waarde wordt uitgerekend voor iedere afzonderlijke lichtstraat en in de offertefase aan de opdrachtgever meegedeeld. De rekenmethode en de gespecificeerde waarden zijn geverifieerd door de Notified Body te weten het Deutsches Institut für Bautechnik en worden gedetailleerd weergegeven in het European Technical Assessment (ETA). De opgegeven waarden vormen een onderdeel van de DoP-verklaring die in overeenstemming is met de CPR-eisen.

 

Bovendien leveren we gegevens aan om certificering mogelijk te maken in het kader van duurzaam bouwen.  Voorbeelden hiervan zijn: DGNB = German Sustainable Building Council, LEED = U.S. Green Building Council or BREEAM = Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology

 

JET BIK past een bouwconcept toe waarbij in geval van renovatie de beglazing weer retour gaat naar de producent en het materiaal hergebruikt wordt voor nieuwe toepassingen.


3D printers winnen terrein. Hoe zit dit in de wereld van de lichtstraten?


'We zien op korte termijn nog geen toepassing van 3D printen voor volledige lichtstraten. 3D printen kan wel een goede oplossing zijn voor het printen van onderdelen tijdens de ontwikkelingsfase bijvoorbeeld voor het testen en ten behoeve van visualisaties. Uiteraard is 3D printen ook geschikt voor het maken van mockups. Tevens kan ook gedacht worden aan het printen van kleine series kleine productonderdelen, waar soms enige variatie in vorm gewenst is.'


Wat moeten we vooral in de gaten houden op het gebied van dakramen en lichtstraten in 2017?


'Met alle mooie technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van kunstlicht, nu en in de toekomst, moeten we niet vergeten dat alleen echt natuurlijk daglicht bepalend is voor de stemming en prestatie van mensen. Het gevoel van contact met de natuur moet blijven (is essentieel). Het is van belang om te werken aan zo prettig mogelijk daglicht met waar nodig aanvulling te zoeken in kunstlicht.'


Welke vraag zou je graag aan je collega lichtstraten fabrikanten willen stellen?


'Ik heb geen vragen aan onze collega fabrikanten. Ik weet zeker dat ze liever vragen aan ons willen stellen :).'