'Er moet rekening worden gehouden met de vluchttijd er worden nieuwe eisen gesteld voor rookwerendheid zodat gevlucht kan worden uit slaapvertrekken'

Niet alleen de reguliere binnendeuren verdienen aandacht, maar ook brandwerende binnendeuren. Want: Hoe is het gesteld met de regelgeving? Waar moeten de deuren aan voldoen en hoe gaan fabrikanten van brandwerende binnendeuren om met de toenemende vergrijzing en de veiligheidsmaatregelen die daarbij komen kijken? Henk Breel, directeur van GND Garantiedeuren gaf tekst en uitleg.

 

1.    Wat zijn de laatste veranderingen in de regelgeving op het gebied van brandwerende binnendeuren en waar dien je als leverancier rekening mee te houden?


'Op 1 november is de Europese norm voor brand- en rookwerende deur- en raamconstructies, de EN 16034, van kracht geworden. Als bewijs dat een product in lijn is met de EN 16034 – en daarmee aan de Europese bouwproductenverordening – wordt het voorzien van een CE-markering. Overigens duurt het nog tot 2019 voordat navolging van de nieuwe Europese productnorm verplicht wordt. In de tussenliggende overgangsperiode (de zogenaamde co-existentieperiode) kunnen bedrijven hem vrijwillig volgen, of gewoon vasthouden aan het huidige stelsel.


In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het BBL is de opvolger van het Bouwbesluit en andere besluiten en wordt in het voorjaar van 2019 van kracht. Het concept-BBL is in juli 2016 reeds gepubliceerd, zodat de markt zich kan voorbereiden.'


2.    In welke mate moet er rekening worden gehouden met een vergrijzende bevolking? Wat heeft dit voor impact op bijvoorbeeld de veiligheidseisen van brandwerende deuren?


'Er moet rekening worden gehouden met de vluchttijd er worden nieuwe eisen gesteld voor rookwerendheid zodat gevlucht kan worden uit slaapvertrekken van met name hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven. 


In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn aangescherpte eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Het BBL bevat in tegenstelling tot het Bouwbesluit voor nieuwbouw eisen aan 'echte' rookwerendheid. Daar hoort de volgende classificatie bij:

 

  • Sa: rookwerend bij 20°C (omgevingstemperatuur, ook wel koude rook genoemd), een eis die vooral in niet-slaapgebouwen en verblijfsgebieden wordt gesteld.
  • S200: rookwerend bij 200 °C (ook wel warme rook genoemd), een eis die vooral in slaapgebouwen zoals hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven wordt gesteld.
  • 0: geen rookkwalificatie (rookafscheidingen zijn niet meer brandwerend, tenzij het beschermde subBC’s en BC’s betreft).'

 

3.    Welke rol spelen de milieueisen in de materiaalkeuze van jullie brandwerende binnendeuren?


'Milieu is een permanent aandachtspunt. Keuze voor materialen uit gecertificeerde duurzaam beheerde bossen maar ook recyclebaar en milieu footprint spelen mee in de keuze van materialen.'

 

4.    Winnen de veiligheidseisen altijd van de esthetische kwaliteiten bij brandwerende binnendeuren? Kunt u uw antwoord toelichten?


'Bij nieuwbouw is dit zeker het geval maar wordt de esthetica als belangrijk aandachtspunt bij de productontwikkeling en innovatie mee genomen. In verbouw wil hier nog wel eens te weinig aandacht aan besteed worden door de uitvoerende partijen. 
De nieuwe labeling die GND garantiedeuren heeft ontwikkeld om de brand, rook of geluidwerende prestatie van de deurset herkenbaar te maken is een goed voorbeeld. Er is nadrukkelijk gekozen voor een opvallend rood label om de levensreddende functies brand of rookwerendheid van deuren zichtbaar te maken. Hierdoor is ook voor een gebouweigenaar of gebruiker zichtbaar of bijvoorbeeld de vluchtroute van de juiste deuren is voorzien.' 

 

5.    Wat moeten we vooral in de gaten houden op het gebied van brandwerende binnendeuren in 2017? 


We moeten niet meer over brandwerende binnendeuren spreken maar over brand of rookwerende deursets. Hierdoor kan de geclaimde prestatie met zekerheid gerealiseerd worden. De bouw moet afstappen van het kopen van losse binnendeuren en kozijnen en deze er door een derde in laten monteren. Hiermee wordt te veel ruimte gelaten aan partijen die onvoldoende kennis hebben van alle noodzakelijke aspecten van het correct monteren van een brand of rookwerende deurset. 


6.    Welke vraag zou je graag aan je collega brandwerende binnendeurfabrikanten willen stellen?


Hoe houden we de aandacht voor bouwkundige brandveiligheid en geteste en gecertificeerde producten? 

 

Klik hier om terug te gaan naar de themapagina binnendeuren.