Geluidsarme Vasco D400‐units met wtw standaard in zeer energiezuinig luxewoningconcept Jack Koster Houses

Jack Koster, ontwikkelaar uit Westerbroek in Groningen, schrijft in zijn energiezuinige luxewoningconcept standaard de Vasco D400 balansventilatie‐units met warmteterugwinning voor. De D400‐unit ververst elk uur 400 m3 ‘vervuilde’ binnenlucht door deze af te voeren en frisse buitenlucht aan te voeren. Jack Koster Houses (JKH) zijn passiefhuizen (verbruik voor ruimteverwarming‐ en koeling van maximaal 15 kWh/m2/jaar) en energieneutraalwoningen (EPC tussen 0,01 tot 0,15) met hoogwaardige afwerking voor particulier opdrachtgevers.

 

‘De D400‐units sluiten het beste aan bij de eisen van ons opdrachtgevers ten aanzien van geluid en gezondheid’, motiveert Jack Koster zijn keuze voor Vasco. ‘Het zoemende geluid van ventilatiesystemen wordt als zeer storend ervaren. Met een geluidsproductie van 26 decibel bij normaal gebruik (stand 2, red.) blijft de D400‐unit ruim onder de geluidseis van 30 decibel die het Bouwbesluit oplegt. Daarmee is hij de stilste in de Benelux markt.’ Dat Vasco in de unit als enige in de markt standaard gebruikmaakt van F6‐categorie elektrostatische fijnstof‐ en pollenfilters, was voor Koster een ander argument om de D400 standaard voor te schrijven. ‘De woningen zijn vrijwel luchtdicht (qv10‐waarde 0,4, red.). Ventilatie is noodzakelijk voor een gezonde luchtkwaliteit en de filters dragen hieraan bij. Met name mensen met luchtwegklachten zoals astma profiteren van extra schone lucht.’

 

Lage energieprestatie-eisen

Naast sociale duurzaamheid (geluid‐ en luchtkwaliteit) speelt  vanwege de lage energieprestatie‐eisen eveneens energiezuinigheid een belangrijke rol in het keuzeproces. ‘De D400‐unit met energielabel A draagt bij aan het geringe energieverbruik van de woningen’, verklaart Marcel Schut, commercieel technisch adviseur van Vasco, de keuze voor de unit. ‘Dankzij een aantal moderne technieken gebruikt hij gemiddeld 40 watt (bij normale werking). Zo heeft de warmtewisselaar een hoog thermisch rendement. De bypass‐functie schakelt de warmteterugwinning in de zomer automatisch uit zodat koelere buitenlucht niet onnodig wordt verwarmd. Dat bespaart energie. Andere energiezuinige technieken zijn de automatische vorstvrijregeling en gelijkstroommotoren.’  

 

In ruim 40 Jack Koster Houses, die zich met name concentreren in Noord‐Nederland, zijn de Vasco‐units toegepast. Een energieneutraal Jack Koster House in Eelderwolde in Drenthe is het meest recente project. Pot Installatietechniek uit Slochteren installeert de units in deze woning. Voor mede‐eigenaar Jaap Siertsema is de keuze voor Vasco logisch vanwege de flexibiliteit die de unit biedt. ‘Als enige in de markt beschikt de D400 over zowel een boven‐ als onderaansluiting voor de luchtventilatiekanalen. De aanvoerkanalen die naar de verblijfsruimten onder de unit worden geleid kun je daardoor eenvoudig en mooi aansluiten. Je hebt geen u‐stukken nodig om zo’n kanaal bovenop de unit aan te sluiten, zoals bij andere merken moet, en waardoor een brei aan buizen ontstaat. Zeker in renovatieprojecten waarin weinig ruimte is, komt de flexibiliteit goed van pas.’


D400-units

Dat de D400‐units zowel links als recht geplaatst kunnen worden onderscheidt de Vasco‐unit eveneens van ander merken, vindt Siertsema. ‘Ik hoef maar één unit te bestellen in plaats van een linker of rechter. Daardoor grijp ik bij de groothandel eigenlijk nooit mis.’ Het grote verversingsvolume van 400 kuub per uur is volgens hem een ander voordeel: ‘Sommige merken hebben een bereik van 325 kuub en als je dan 400 nodig hebt, moet je dus twee units plaatsen. Dat is duurder want je moet twee keer installeren. En: meer buizen betekent meer ruimte en dat is minder fraai.’ Tenslotte is Siertsema tevreden over de service van Vasco: ‘Ze hebben bijvoorbeeld ook de inregelstaten meegeleverd voor de smiley‐inregelventielen. Deze regelen de te verversen luchthoeveelheid per vertrek. Omdat ze de grove instellingen meeleveren, zijn we sneller klaar met precieze instelling.’  

 

Medio februari 2017 wordt het Jack Koster House in Eelderwolde opgeleverd. Vasco uit Dilsen (BE) biedt wereldwijd een uitgebreid assortiment van slimme