Verduurzaming speelt ook in de isolatiebranche een essentiële rol

Verduurzamen wil elk bedrijf in deze tijd en staat hoog op de agenda bij isolatiebedrijven en bij hun klanten. We pikten deze vraag op als meest interessante naar aanleiding van de trendartikelen van verschillende isolatiebedrijven en legden de vraag voor aan verschillende isolatie-experts.

 

Hoe denken jullie om te gaan met hernieuwbare grondstoffen en hoe zien jullie dit terug in jullie eigen productie?

Remko Perre , area sales manager Pittsburgh Corning: 'Bij hernieuwbare grondstoffen wordt in eerste instantie vaak gedacht aan hergroeibare materialen zoals glas, vlas, hennep en stro. Minder bekend is dat hieronder ook een aantal afvalproducten kunnen vallen zoals hout, papier en restglas. Dit laatste materiaal is ruimschoots beschikbaar en vormt het hoofdbestanddeel voor de productie van FOAMGLAS® cellulaire glasisolatie. 
FOAMGLAS® cellulaire glasisolatie bestaat voor >60% uit gebruikt glas. Het FOAMGLAS® zelf is na gebruik weer recyclebaar. Verder wordt voor de productie noodzakelijke energie gewonnen uit water- en windkracht (molens op eigen terrein). FOAMGLAS® scoort hiermee dus ook zeer goed op het vlak van verbruik van energie en grondstoffen. Dit wordt onderstreept door o.a. een NIBE 2A-classificatie, BRE Green Guide Rating A+, het natureplus®-certificaat en de SBR-levensduurverwachting van >100 jaar. Als isolatiemateriaal levert FOAMGLAS® uiteraard al snel vele malen meer energiebesparing op dan energie die nodig was voor de productie. Als isolatiemateriaal levert FOAMGLAS® uiteraard al snel vele malen meer energiebesparing op in vergelijking met de energie die nodig was voor de productie.'

 

Leon van Maurik, marketing manager Kingspan Insulation: 'Dit is een belangrijke vraag die de volle aandacht heeft van onze R&D afdeling. We zijn zover dat we de technologie in huis hebben om oude PIR isolatieplaten weer te kunnen verwerken in nieuwe producten zonder afbreuk te doen aan de product eigenschappen. Dit gebeurt al op bescheiden schaal bij de Kingspan panelen fabriek in Ierland. Voor onze Kooltherm producten hebben we deze kennis ook in huis, echter bij gebrek aan een significante retourstroom van deze producten – omdat ze nog prima functioneren in bestaande gebouwen – hebben we dit nog niet ingebouwd in ons productieproces. In de toekomst zal dit een steeds belangrijkere rol gaan spelen, gelukkig hebben we hiervoor dus alle kennis al in huis en kunnen we er op gaan schakelen om de cirkel te sluiten zodra de tijd rijp is.

Natuurlijk kijken we ook naar het gebruik van andere, nieuwe grondstoffen. Dat is logisch als je als bedrijf een leidende en innovatieve rol wilt blijven spelen in de markt, dan kijk je altijd naar mogelijkheden om een volgende stap te zetten. Een recente stap op dit vlak is het gebruik van silicium – of te wel zand – voor de vulling van onze Optim-R vacuüm isolatie producten. Het gebruik van dit materiaal heeft een aantal voordelen, twee belangrijker daarvan zijn dat je het zo goed als eindeloos kan hergebruiken en dat de voorraad wel bijna onuitputtelijk is. Een win win voor materiaal en milieu!'

 

Rina van Heck, marketing & communicatiemedewerker Reynaers: 'Hier is het materiaal aluminium uitermate geschikt voor. In de circulaire economie waar alles weer hergebruikt dient te worden is aluminium het ideale materiaal aangezien men het zonder kwaliteitsverlies 100% kan hergebruiken. Op dit moment is via de stichting AluEco de keten “gesloten” waarbij aluminium kozijnen uit sloop worden teruggenomen – omgesmolten – en nieuwe extrusie voor kozijnprofielen worden geproduceerd.' 

 

Gerard Sleegers, marketing manager Isobouw: 'Intern afval en een gedeelte van extern afval wordt nu al hergebruikt bij de productie van nieuwe producten. Voor de toekomst zijn wij bezig met het door-ontwikkelen van BIOFOAM een volledig BIO Based isolatieproduct met cradle to cradle certificatie Silver. Momenteel hebben we de eerste producten op de markt die uit een mix van BIOFOAM en Airpop bestaan als overgang naar volledig BIOFOAM voor de toekomst. Verder zorgen isolatieproducten (en zeker Airpop omdat de isolatiewaarde niet terug loopt door uitgassing en vochtinvloeden) voor een vermindering van het energiegebruik waardoor er een veelvoud van de brandstof bespaard wordt over de levensduur van de woning in relatie tot de noodzakelijke gebruikte grondstoffen voor de productie.'