Trends en innovatie op het gebied van isolatie volgens VELUX Nederland

Marcel Vreeken, Manager Technische Voorlichting bij VELUX Nederland: 'Wij willen onze collega glasleveranciers/fabrikanten van gevelkozijnen oproepen om meer aandacht te schenken aan de bijdrage die ramen leveren aan een energiezuinige en comfortabel gebouw. Als het gaat over daglichtopeningen wordt vaak de nadruk gelegd op energieverlies, maar een goed doordacht daglichtplan kan juist bijdragen aan het energievraagstuk. In het stookseizoen kan gebruik worden gemaakt van passieve zontoetreding voor opwarming van ruimtes, en door in het ontwerp voldoende daglichttoetreding mee te nemen, kan het gebruik van kunstlicht worden verminderd. Daarnaast kunnen (dak)ramen in de zomer uitstekend worden toegepast om oververhitting te voorkomen door nachtkoeling toe te passen. Dit alles draagt ook nog eens bij aan het wooncomfort in een gebouw en dat is essentieel in dergelijke energiezuinige woningen.' 

 

Welke trends & innovaties op gebied van isolatie zijn er in jouw branche en wat gaan die ontwikkelingen betekenen voor jouw branche?

De trend is de steeds hoger wordende Rc-waarde van daken. Sinds 2014 is voor daken een Rc-waarde van 6,0 van kracht. De Uw-waarde voor dakramen is vanuit het BouwBesluit op een gemiddelde van 1,65 W/m²K vastgelegd met een minimale Ug waarde van 1,2 W/m²K. Voor onze dakramen is dit geen enkel probleem omdat de Uw-waarde hiervan al decennia ver onder dit gemiddelde liggen. 

Door deze hogere isolatie-eis voor daken is het echter wel van belang om dakramen hierop aan te passen. Dit kan eenvoudig door dakramen met drielaags glas toe te passen, die heeft een lagere Uw-waarde, of de isolatiewaarde van het dakraam met standaard tweelaagse beglazing door middel van gootstukken en installatieproducten door verdiepte inbouw te verbeteren. 

Het voordeel van tweelaagse beglazing is dat deze glaselementen een betere zontoetredingsfactor (Zta of g-waarde) hebben, waardoor zongeoriënteerde ruimten door de passieve zontoetreding kunnen worden opgewarmd. Ons advies is dan ook, kies voor dakramen niet altijd standaard voor de hoogste isolatiewaarde, maar laat dit afhangen van de oriëntatie van het gebouw en maak gebruik van een goede energiebalans tussen de isolatiewaarde (U-waarde) en de zontoetredingsfactor (g-waarde). Dit leidt tot het beste wooncomfort en dat zou de basis moeten zijn van ieder ontwerp. 


Hoe dragen jullie producten bij aan de opdracht van bouwers om energieleverende woningen te bouwen?

Een woonhuis wordt primair gebouwd voor mensen om gezond in te wonen of in te werken en niet om energie op te wekken. Dit dient te allen tijden voorop te staan. Uiteraard moet er wel een natuurlijke balans zijn tussen het energieverbruik van een gebouw en het wooncomfort.

Wij zien een trend in het toepassen van building integrated photo voltage (BIPV) in woningen met een EPC van 0,4 en nul op de meter. Deze technische installaties worden vanzelfsprekend veel toegepast op zon georiënteerde hellende daken. De ruimte achter deze volledig met PV bedekte daken zijn door de gebouwconsument lastig te benutten als verblijfsruimte als daglichttoetreding en frisse lucht niet vanuit het eerste ontwerp wordt meegenomen. Daarom werken we samen met BIPV leveranciers om een goede esthetische integratie van dakramen en PV te kunnen realiseren. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden met principedetails zijn terug te vinden op de website van VELUX Nederland.


Kun je een (recent) bijzonder project omschrijven, waarin (één) van jullie product(en) een belangrijke rol vervult? 

De Poorters van Montfoort is een experiment in de sociale huursector waarbij het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staan. De tien sociale huurwoningen zijn opgewaardeerd van energielabel E naar energielabel A++. Door gebruik te maken van een duurzaam concept, gebaseerd op de principes van Active House, is in de woningen een goede balans tussen energieontwerp, binnenklimaat en omgeving gecreëerd. Hierdoor is de vraag naar energie en de CO2-uitstoot van de woningen zeer beperkt en is het wooncomfort van de bewoners verbeterd door meer leefruimte en daglichttoetreding. 


Het project De Poorters van Montfoort is in consortiumverband gerealiseerd. Vanuit de Active House visie is door de VELUX Groep en Danfoss een duurzaam concept ontwikkeld wat de opwekking van zonne-energie, het gebruik van passieve zonnewarmte en technologie voor energie- en klimaatbeheersing met elkaar combineert. In opdracht van woningcorporatie GroenWest is het concept door de BouwhulpGroep en Nieman Raadgevende Ingenieurs verder uitgewerkt tot een uniek concept voor De Poorters van Montfoort, dat is uitgevoerd door BAM woningbouw.


Dit project wordt op dit moment gemonitord, nadat er in 2015 een sociale monitoring heeft plaatsgevonden over het leven in De Poorters van Montfoort. Meer informatie over het project is hier te vinden.

De VELUX producten die zijn toegepast zorgen voor meer ruimte, daglicht, ventilatiemogelijkheden, nachtkoeling en comfort:

 

  • VELUX INTEGRA® dakramen, zorgen voor voldoende daglicht en comfort, programmeerbare opening/sluiting en natuurlijke ventilatiemogelijkheden. HR++ beglazing zorgt voor uitstekende energiebalans.
  • Rolluiken zorgen voor extra isolatiewaarden, verduistering en comfort. 
  • Dakterrasvenster Triple, creëert een dakterras en meer ruimte.
  • Buitenzonweringen, gaan oververhitting tegen.

 

Onlangs heeft de VELUX Groep binnen haar Model Home 2020 project een renovatieproject in Brussel opgeleverd, RenovActive. Ook hier is een sociale huurwoning duurzaam gerenoveerd. In beide projecten staan de wensen van gebruikers centraal en wordt bewezen dat energiezuinigheid en een goed binnenklimaat goed kunnen worden gecombineerd. Volgens het modulaire concept zullen de komende maanden nog eens 86 huurwoningen gerenoveerd worden.


De VELUX producten die zijn toegepast zorgen voor meer ruimte, daglicht, ventilatiemogelijkheden, nachtkoeling en comfort: