Holonite Cradle to Cradle Silver gecertificeerd!

Holonite, producent en leverancier van gevel- en afbouwmaterialen heeft het Cradle to Cradle Silver certificaat in ontvangst genomen van EPEA Nederland.

Een nieuwe mijlpaal voor de fabrikant die sinds 2010 flinke stappen heeft gemaakt op het gebied van duurzaam ondernemen. Na de behaalde Cradle to Cradle Basic (2013) en Bronze (2014) certificering heeft Holonite ruimschoots voldaan aan de eisen die aan de Silver certificering zijn verbonden.  Het certificaat is een enorme aanwinst voor de producent die op de aspecten materiaalherbruikbaarheid en energiebeheer zelfs het niveau ‘’Gold’’ heeft weten te behalen.


Van onderzoek naar een 100% recyclebaar product

Met enige trots kijkt het bedrijf terug op de afgelopen jaren waarin duurzaam ondernemen steeds een grotere rol is gaan spelen. In 2010 is Holonite gestart met een uitvoerig onderzoek naar Holonite op product- en procesniveau in het kader van de Cradle to Cradle certificering. Het onderzoek is een continu proces dat de volledige productieketen omvat. In de praktijk betekent dit dat het gehele productieproces, in nauwe samenwerking met de geselecteerde leveranciers, telkens opnieuw wordt bekeken. Dit onderzoek is tijdrovend en kostbaar, maar heeft in de beginfase over de gehele linie al voor een flink aantal verbeteringen gezorgd. Voorbeelden op productniveau zijn biobased producten die voor 90% uit natuurlijke grondstoffen bestaan en lichtgewicht producten die vervaardigd zijn uit een geheel nieuw mengsel. Bovendien heeft een uitgekiende engineering lichtere producten opgeleverd die, dankzij een reductie van materiaal, montagevriendelijk zijn. Het uiteindelijke doel van dit proces bij Holonite is om een 100% recyclebaar product in handen te hebben. 


Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Het Silver certificaat is toegekend door het in de VS gevestigde Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) en uitgereikt aan Holonite door EPEA Nederland. C2CPII is een non-profit organisatie die dient als onafhankelijk beoordelaar voor Cradle to Cradle productcertificatie. Het instituut werkt samen met vooraanstaande personen uit de academische wereld, overheden en het bedrijfsleven aan het implementeren van haar standaard voor de beoordeling en het continu verbeteren van producten, gebaseerd op vijf categorieën: materiaalzuiverheid en -herbruikbaarheid, energie- en waterbeheer en het sociaal welzijn. Deze kernwaarden worden bij iedere certificering en hercertificering aangescherpt. De Productscorecard van Holonite op de website van C2CPII, bewijst dat Holonite de Silver certificering met lof heeft behaald. Wat betreft de onderwerpen materiaalherbruikbaarheid en energiebeheer is het bedrijf zelfs op niveau ‘’Gold’’ gewaardeerd.


Het Cradle to Cradle principe

Cradle to Cradle is een innovatieve, positieve en integrale benadering van duurzaamheid, die niet uitgaat van reductie, maar van onbeperkt hergebruik van grondstoffen: „afval is voedsel“. Binnen de Cradle to Cradle filosofie staan vijf hoofdcriteria centraal: grondstoffen, recyclingpotentieel, energiegebruik, waterbeheer en arbeidsomstandigheden. Er zijn momenteel vijf niveaus van certificatie: basic, brons, zilver, goud en platina.
 

« Nieuws overzicht