Trends en innovatie op het gebied van isolatie volgens Kingspan Light + Air|Brakel Atmos

Koen Kitslaar, medewerker R&D, Kingspan Light + Air|Brakel Atmos: 'Als R&D medewerker ben ik betrokken bij systeemontwikkelingen en testen. Daarnaast verzorgt onze afdeling technische projectondersteuning met betrekking tot constructieve berekening van de beglazing en de onderconstructie, thermische berekeningen en daglichtsimulaties. Ik heb ook met veel plezier gewerkt aan het Energy Academy Europe project, waarbij de grote uitdaging zit in het combineren van meerdere hoge kwaliteitseisen in één glasdakontwerp.'


Welke trends & innovaties op gebied van isolatie zijn er in jouw branche en wat gaan die ontwikkelingen betekenen voor jouw branche?

'Binnen beglazingsconstructies in daken is het een grote uitdaging om meerdere functies in een dun glaspakket en een slank roedesysteem te realiseren. Glasdaken worden steeds vaker gebruikt om ook stroom op te wekken met BIPV panelen, maar ook voor natuurlijke ventilatie door middel van uitzetramen. Deze extra functies mogen de transparantie van het glasdak minimaal beïnvloeden. Daarnaast moet het hele glasdak voldoen aan steeds strenger wordende eisen op het gebied van isolatie en luchtdichtheid.' 


De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van isolatie van glasdaken zijn warm edge spacers, coatings op de ruiten en vacuümisolatie. De isolatiewaarde van een glasdaksysteem wordt bepaald door de U-waarde van de ruit (Ug-waarde), de U-waarde van de roede (Uf-waarde) en het warmteverlies via de spacer van de isolatieruit (Ψ-waarde). Het warmteverlies via de spacers van isolatieruiten kan in sommige gevallen de isolatiewaarde van het systeem significant verslechteren. Een ontwikkeling om dit warmteverlies te verminderen is de warm edge spacer. Door een minder warmtegeleidend materiaal te gebruiken verbetert de isolatiewaarde. Het materiaal moet echter wel sterk en duurzaam zijn, aangezien de ruitafmetingen steeds groter zijn geworden. 

Een tweede ontwikkeling is die van coatings op het glas. Deze worden continu verbeterd om nog efficiënter te werken. In veel gevallen zal warmte een groter deel van de tijd buiten gehouden moeten worden, waarbij een coating zoveel mogelijk warmtestraling moet weren en daarbij zo min mogelijk daglicht blokkeren. 

 

Vacuümisolatie

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van isolatie is vacuümisolatie (zowel panelen als glas). Bij dakbeglazing ontstaat een vervelend verschijnsel met gasgevulde spouwen: Het warmteverlies door convectie is bij liggende beglazing groter dan bij verticaal glas. Hierdoor kan een isolatieruit met een Ug-waarde van 1.0 verticaal gemeten, in dakhelling een Ug-waarde hebben van >1.65!  Kijken we naar de nieuwe eis in het Bouwbesluit dan wordt een totale minimale U-waarde van 1.65 voorgeschreven. Met normaal dubbel glas is in veel gevallen dus niet meer te voldoen aan deze waarde. 
De stap naar triple glas levert weer extra glasgewicht op, wat nadelig werkt voor de dimensionering van de roedes. 
Wanneer vacuümisolatie in ruiten beschikbaar komt, is er geen convectieverlies meer en stijgt de isolatiewaarde van dubbel glas in daken flink. 
Ook isolerende panelen met vacuümisolatie zijn een uitkomst voor ons, omdat de panelen in het glasdaksysteem geklemd worden. Hierdoor zijn ze beperkt in hoogte (afhankelijk van de glasdikte).'

 


Welke EPC waarde is volgens jou het hoogst haalbare met isolatie? Welke rol spelen jullie producten in het behalen van die waarde?

'Hier hebben wij niet zo direct mee te maken. Op basis van EPC-scores worden minimum isolatiewaardes bepaald. Met isoleren alléén kan de EPC-waarde niet 0 zijn. Er zijn altijd naden, aansluitingen en openingen die voor energieverlies zorgen. Ga je isolatie combineren met een energieleverende functie, zoals isolatieglas met BIPV, kun je theoretisch een negatieve EPC-score halen, maar dat zal nog wel even duren.'


Hoe dragen jullie producten bij aan de opdracht van bouwers om energieleverende woningen te bouwen?

'Gebouwen met hoge eisen (bijvoorbeeld met BREEAM-certificering), vragen om systemen met een goede thermische scheiding en een hoge luchtdichtheid. Al onze systemen zijn getest op wind- en waterdichtheid, waarbij het Brakel® BA4 glasroede- en BA4-HR hoogrendement systeem een zeer goede luchtdichting hebben. Om daarnaast energie te leveren, kunnen we zonnepanelen of BIPV beglazing in het dak integreren, waarbij we ruimte in het roedesysteem hebben om alle bekabeling uit het zicht te houden.'


Kun je een bijzonder project omschrijven, waarin een van jullie product een belangrijke rol vervult? 

'Een project waar we een hoog isolerend systeem hebben toegepast is de Energy Academy Europe (EAE) in Groningen. Het dak bestaat uit driehoekige elementen die afwisselend bestaan uit open delen met een glasdak en dichte delen met zonnepanelen. 

Het project had een hoge BREEAM eis en is ook beloond met het hoogste BREEAM-niveau “Outstanding”. Met bijna 2.000 m² glasdak verdeeld over een 60-tal elementen is een goede isolatiewaarde en luchtdichtheid noodzakelijk om aan de hoge eisen te voldoen. Door de driehoekige vormen zijn de standaard aansluitingen hier niet van toepassing. In dit ontwerp is triple glas toegepast in het Brakel BA4-HR hoogrendement systeem. In dit project hebben we gekozen om de glasdakelementen volledig prefab op te bouwen. Dit betekent alles op de grond beglazen, maar ook alle kantlijsten en luchtdichting vooraf aanbrengen. Door al deze werkzaamheden van het dak te halen, is een hoge kwaliteit gerealiseerd en zijn alle aansluitingen zeer luchtdicht.

De frames van 3 bij 6 meter, zijn daarna met speciaal ontworpen hijsvoorzieningen op het dak gehesen. 
Voor meer info over onze bijdrage in dit project verwijs ik je graag naar deze website.'