Klaar voor de toekomst met Duco’s vernieuwde Energieconcepten-brochure

Als antwoord op de steeds strenger wordende EPC-regelgeving werkte Duco zijn bestaande Energieconcepten-brochure verder uit.

Dankzij een grondige update vormt dit instrument nu een nog efficiëntere leidraad voor eenieder die meer kennis wil vergaren over (bijna) energiezuinig bouwen én het aandeel van Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen in dit verhaal.


Per 1 januari 2015 scherpte de Nederlandse overheid de wettelijke eisen voor de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen aan. Maar ook de komende jaren zal er steeds energiezuiniger worden gebouwd, tot zelfs energieneutraal in 2020. Duurzame en energiebesparende oplossingen zoals isolatiepakketten, een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, en een ventilatiesysteem met vraagsturing op basis van CO2- en vochtmeting kapen hiervoor de hoofdrol weg.


Dat het een extra investering vergt, staat als een paal boven water, maar ze loont. Deze maatregelen resulteren immers in een zeer gunstige EPC-score én betalen zichzelf terug door de lage energiekosten. Bewijs in woord en beeld vindt u in Duco’s vernieuwde brochure.


Gezonde woning van de toekomst

“Omdat ventilatie een belangrijke pijler is, voerde Duco een diepgaandere analyse uit van een aantal nieuwbouw- en renovatieconcepten waarin bestaande en nieuwe Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen worden toegepast binnen de huidige EPC-norm van 0,4 alsook de toekomstige norm van 0,0 en zelfs lager”, aldus Hendrik Dejonghe, marketing manager bij Duco. “Hieruit blijkt duidelijk dat een woning uitgerust met natuurlijke ventilatie moeiteloos aan de toekomstige eisen kan voldoen. Afhankelijk van de situatie kan een high-end oplossing zoals het Duco Comfort Plus System met extra CO2 Ruimtesensoren, en zelfs een eerder eenvoudige oplossing zoals het Duco CO2 System zijn steentje bijdragen aan de energiezuinige, maar vooral gezonde woning van de toekomst.”


Gunstige score in Energie-Index

“Een ander vernieuwend aspect in deze folder is het luik ‘Energie-Index (EI)’ die voortaan als nieuwe bepalingsmethode voor de energiezuinigheid van een woning wordt gehanteerd ter vervanging van het energielabel”, stelt Dejonghe. “Met een lagere - en dus betere - score dan de forfaitaire varianten bewijst Duco met zijn ventilatiesystemen dat het mee op de kar van energiebesparing gesprongen is. Duco kan immers voor elk van zijn systemen een VLA-gelijkwaardigheidsverklaring voorleggen, wat resulteert in een lage EI-waarde en minstens één sprong in het WoningWaarderingsStelsel. Met Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen neemt de gebruiker kortom voorsprong op het EPC-niveau van zijn woning.”

« Nieuws overzicht